Uddannelsessansvarlig overlæge søges til Hudafdeling I og Allergicentret Hudafdelingen I og Allergicenter, Odense

Ansøgningsfrist: 21/02/2020 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En stilling som overenskomst ansat overlæge ved Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1.4.2020 eller efter aftale.

 

Om stillingen

Overlægen vil blive ansat som uddannelsesansvarlig overlæge i Hudafdeling I og Allergicentret og får, i samarbejde med afdelingsledelsen, det daglige ansvar for yngre læges uddannelse.

Overlægen vil også få faglig tilknytning til områder eller funktioner afhængigt af interesse og kompetencer.

 

Vores forventninger til overlægen

 • Du indgår aktivt i overlægegruppen og er rollemodel for ”Patienten først, Højeste faglighed og Helhed og Ansvar”
 • Du er speciallæge i dermatologi
 • Du brænder for uddannelse af kolleger og har dokumenteret kompetence og erfaring inden for læring, formidling og uddannelse
 • Du udviser stort engagement i forhold til udvikling af uddannelsesområdet
 • Du har blik for at finde uddannelsesmuligheder i dagligdagen
 • Du er dokumenteret forskningsaktiv
 • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings-, udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelige hverdag
 • Du er fleksibel og kan i særlige situationer også deltage i afdelingens øvrige funktioner
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en overlæge

 

Om videreuddannelse i afdelingen

Afdelingen varetager videreuddannelse for læger i introduktionsstilling samt HU-uddannelsesforløb i dermatologi.

Årligt har afdelingen 5 introduktionslæger og 7 HU-forløb. Forpligtigelserne i forhold til videreuddannelsen varetages sammen med afdelingens UKYL.

 

Kort om afdelingen

Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager

undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme.

 

Aktuelt råder afdelingen over:

•                          Et ambulatorium beliggende på 7. sal

•                          Et Ambulatorium beliggende i stueetagen med behandlingsfaciliteter i kælderen

•                          Et Allergicenter til ambulante patientforløb

•                          Et Eliteforskningscenter ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis)

•                          En Forskningsenhed for Dermato-venerologi og Allergi

•                          Sengepladser på FAM

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger

 

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse for stillingen kan rekvireres ved henvendelse til sekretær for afdelingsledelsen Mette Orup Andersen mette.orup@rsyd.dk

 

Yderligere oplysninger om stillingen

Kan fås ved henvendelse til Konst. ledende overlæge Sigurd Broesby-Olsen sigurd.broesby-olsen@rsyd.dk

 

Ansøgningen

Ansøgningen vedlægges et CV med oplysning om egne kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceroller samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

 

Der er ansøgningsfrist fredag den 21. februar 2020.

Der forventes afholdt samtaler i uge 9.