Uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) i kombinationsstilling til Holbæk Sygehus Brænder du for Lægelig Videreuddannelse - så bliv uddannelseskoordinerende overlæge (UKO) ved Holbæk Sygehus.

Dette job er udløbet

Stillingen som uddannelseskoordinerende overlæge er en kombinationsstilling med 50% ansættelse i Sygehusledelsen og 50% ansættelse i en af følgende afdelinger: Akutafdelingen, Medicinsk Afdeling eller Arbejdsmedicinsk Afdeling.

Holbæk Sygehus er et ambitiøst og veldrevet akutsygehus i konstant udvikling og det er en del af vores vision at være en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted.

For at fastholde og videreudvikle en høj kvalitet på uddannelsesområdet, søger vi en udviklingsorienteret, engageret, ambitiøs og inspirerende uddannelseskoordinerende overlæge til at varetage den overordnede strategi, koordination og planlægning af Den Lægelige Videreuddannelse på tværs af alle sygehusets afdelinger.

Dine primære opgaver vil bl.a. være følgende

 • Ansvarlig for at sygehuset altid er ajour med lovmæssige og administrative ændringer samt sørge for implementering af disse og videreformidling til såvel Sygehusledelse, Afdelingsledelser, Uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelsesansvarlige yngre læger
 • Etablere og drive et lokalt Lægeligt Uddannelsesråd
 • Udarbejde og vedligeholde en overordnet strategi for Lægelig Videreuddannelse
 • Være sygehusets repræsentant udadtil i diverse nationale, regionale og lokale fora, råd og udvalg
 • Bistå afdelingerne forud for inspektørbesøg
 • Synliggøre Den Lægelige Videreuddannelse internt og eksternt
 • Stå til rådighed for Staben i forbindelse med lægefaglige spørgsmål af forskellig karakter, herunder specialeplanlægning for Holbæk Sygehus

Hvad kan vi tilbyde dig

 • En arbejdsplads på et patientvenligt og veldrevet akutsygehus med højt ambitionsniveau
 • Ansættelsesstart 01.03.19 eller efter aftale
 • Sparring og samarbejde med det Lokale Sekretariat for Lægelig Videreuddannelse i Staben samt øvrige medarbejdere i Staben
 • En stilling med mulighed for både personlig udvikling og organisatorisk indflydelse

Kvalifikationer

 • Evne til at varetage den overordnede strategi, koordination og planlægning af den Lægelige Videreuddannelse på tværs af alle sygehusets afdelinger
 • Speciallægeautorisation i relevant speciale og overlægekvalificeret
 • Gennemført kursus for UAO eller inspektorkursus er en fordel
 • Relevant uddannelse inden for undervisning og pædagogik og erfaring med videreformidling til fagprofessionelle
 • Erfaring med strategisk planlægning samt ledelse af fagprofessionelle
 • Dokumenteret erfaring med præ- og postgraduat lægeuddannelse
 • Erfaring med administrativt og organisatorisk arbejde

Har ovenstående givet dig lyst til at høre nærmere om stillingen, så kontakt vicedirektør Knut Borch-Johnsen på mobil 61 14 09 89, hvor du også kan rekvirere stillings- og funktionsbeskrivelse for UKO-funktionen.

Såfremt du er kvalificeret til stillingen, men ikke umiddelbart har tilknytningsforhold til de tre nævnte afdelinger, er du velkommen til at rette henvendelse til vicedirektør Knut Borch-Johnsen med henblik på at undersøge eventuelle alternative muligheder.

Ansøgningsfrist 16.01.19

Samtaler 21.01.19

Kontaktperson(er):
Navn: Knut Borch-Johnsen
Stilling: Vicedirektør (læge)
Email: knbo@regionsjaelland.dk
Mobile: 61140989

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.