Uddannelsesansvarlig overlæge til Medicinsk Afdeling M/FAM i Svendborg Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Ansøgningsfrist: 02/06/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Pr. 1. september 2023 søger vi en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge i Medicinsk Afdeling M/FAM. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin og med dokumenteret interesse for uddannelse.
Vi ønsker at ansætte en uddannelsesansvarlig overlæge, der kan være med til at styrke uddannelsesgruppen i M/FAM, der er normeret til 3 uddannelsesansvarlige overlæger og 5 uddannelseskoordinerende yngre læger. I M/FAM har vi fokus på et godt og trygt læringsmiljø. Som UAO vil du sammen med den øvrige del af uddannelsesgruppen få en væsentlig rolle i at bidrage til gode uddannelsesforløb for yngre læger i afdelingen. 

Om stillingen
Udover varetagelse af afdelingens uddannelsesopgaver vil din ansættelse være forankret i  det intern medicinske speciale, hvori du er speciallæge. Afdelingen har sengepladser og tilhørende ambulatorier indenfor følgende specialer: kardiologi, lungemedicin, reumatologi, endokrinologi og gastro/hepatologi. 

Arbejdsforhold
Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i det relevante speciale. Afhængig af kvalifikationer vil der være gode muligheder for at opdyrke eventuelle interesseområder. Du vil i det daglige arbejde referere til den ledende overlæge. Afhængig af interesse og kvalifikationer tilknyttes du en eller flere af afdelingens specialfunktioner, men forventes i øvrigt at kunne indgå på linje med de øvrige læger i afdelingens samlede arbejde.

Kvalifikationer
Du har dokumenteret interesse for uddannelse og kan arbejde selvstændigt og er endvidere faglig ambitiøs. Du har interesse for den medicinske patient og kan varetage både akutte og kroniske problemstillinger. Herudover forventer vi, at du har lyst og evne til at være med til at udvikle specialet yderligere frem mod Svendborg Specialsygehus.

Du skal have lyst til aktivt at deltage i afdelingens kvalitets- og forbedringsarbejde og øvrige indsatser i forhold til optimering af patientforløb, samt patient- og pårørendeinvolvering. Endelig forventer vi, at du på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger vil være rollemodel for afdelingens store gruppe af uddannelseslæger og medicinstuderende samt aktivt deltage i undervisningen af disse. 

Medicinsk Afdeling M/FAM er en intern medicinsk afdeling, hvor følgende specialer er repræsenteret: reumatologi, gastroenterologi/hepatologi, infektionsmedicin, kardiologi lungemedicin og endokrinologi. Endvidere har vi et Diagnostisk Center for hele Fyn samt et Daghospital.
I afdelingen har vi speciallæger ansat i alle medicinske dobbeltspecialer. Vi har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer, introduktionsstillinger samt KBU-læger.
Afdelingen er normeret til 74 stationære senge, heraf 9 senge i FAM. Der ca. 7.500 indlæggelser og 50.000 ambulante besøg årligt. FAM har ca. 33.600 patientkontakter pr. år.
Afdelingens lægestab udgør i dag 38 speciallæger og 55 uddannelsessøgende yngre læger.

Forskning og innovation
I Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning og innovation på et højt nationalt og internationalt niveau. Afdelingen har 2 professorer, forskningslektorer og flere PhD-studerende. 

Undervisning   
Ud over speciallægeuddannelsen deltager vi i prægraduat uddannelse med undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 6 kliniske lektorer.     

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger og kræver godkendt overlægebedømmelse. 
Der er tale om en fuldtidsstilling med tilknytning til bagvagtslaget efter nærmere aftale. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2023 eller efter aftale.   

Faglig bedømmelse
Faglig bedømmelse sker ud fra de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Organisator/Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker, Professionel.
Ansøger bedes i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 roller og udfylde skema (Link) til brug for det faglige bedømmelsesudvalg. Udfyldt skema vedlægges ansøgning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Mette Worsøe på telefon 6320 2102. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller ledende uddannelsesansvarlig overlæge Jesper Clausen på telefon 2120 1213, e-mail: jesper.clausen@rsyd.dk 

Ansøgning stiles til cheflæge Mette Worsøe og modtages gerne elektronisk. 
Ansøgningen vedlægges endvidere speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste. 
Ansøgningsfrist 2. juni 2023. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt efter aftale.