Uddannelsesansvarlig overlæge til mavetarmmedicinske sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Medicinske Sygdomme Aabenraa

Ansøgningsfrist: 24/02/2020 Sygehus Sønderjylland

Er du speciallæge og brænder du for læring og kompetenceudvikling?

Medicinsk Afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa søger fra den 1. maj 2020 en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge til vores mavetarmafsnit.

Som uddannelsesansvarlig overlæge forventer vi, at du sammen med den anden uddannelsesansvarlige overlæge på afdelingen, tager ansvar for at

 • sikre et godt læringsmiljø i afdelingen
 • sikre kvalitetsforbedrende tiltag inden for afdelingens uddannelse
 • deltage i ansættelsessamtaler af YL
 • implementere lærings- og evalueringsmetoder, der er relevante for afdelingens uddannelsesfunktion
 • holde dig selv up-to-date med udviklingen inden for videreuddannelse
 • sammentænke uddannelse og arbejdstilrettelæggelsen
 • sikre at målbeskrivelserne for uddannelse opfyldes og løbende holdes ajour

Vi forventer at du

 • er speciallæge i Intern Medicin: Gastroenterologi/Hepatologi
 • har lyst til at påtage dig det ledelsesmæssige ansvar omkring yngre lægers uddannelse
 • har erfaring med ansættelsessamtaler
 • har interesse i uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger
 • har interesse for forskning og gerne vil stimulere til yngre lægers interesse i dette (gerne forskningsgrad f.eks. ph.d.)
 • har lyst til at indgå i opbygningen af en moderne, velfungerende gastroenterologisk / hepatologisk enhed
 • har dokumenteret erfaring med lægelig videreuddannelse f.eks. UAO, UKYL eller lignende
 • er omgængelig, uhøjtidelig og god til at håndtere hverdagens udfordringer i en god tone
 • tænker kreativt og har øje for optimering af arbejdsgange/problemer – også når det gælder uddannelse

Om medicinsk afdeling
Afdelingen flytter i marts 2020 til en helt ny sengebygning med 47 enestuer og integreret ambulatoriefunktion fordelt på to etager – En etage til Ældresygdomme og en etage til Mavetarmsygdomme. I den forbindelse er der stort fokus på, at vi, allerede fra start, får uddannelsesmiljøet i højsædet sammen med fagligheden.

Afdelingen er uddannelsessted for læger i hoveduddannelsen i Geriatri, Almen medicin, Reumatologi, samt for introduktionsstillinger og KBU-forløb. Vi er i fuld gang med at opbygge et fagligt stærkt og målrettet gastroenterologisk team med et godt uddannelses- og arbejdsmiljø, som på sigt skal varetage uddannelse af HU-læger i gastroenterologi.

Funktionsbeskrivelsen følger ”Paradigme for funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger i Region Syddanmark”, kan se her.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. I forbindelse med din ansøgning skal du udfylde spørgeskemaet vedr. de lægefaglige kompetencer.

Arbejds- og vagtforhold 
Overlægen indgår i den samlede gruppe af overlæger i Medicinsk Afdeling, Aabenraa, og deltager således i dækningen af bagvagtsfunktionen for Medicinsk Afdeling, Aabenraa.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Den overenskomstansatte overlæge ansættes i henhold til overenskomsten imellem Danske Regioner og FAS.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Elsemarie Døssing på tlf. nr. 29423947.
Du kan læse mere om Sygehus Sønderjylland her.

Ansøgningsfrist er 24/2 2020, ansættelses samtaler forventes afholdt i uge 11 2020.