Uddannelsesansvarlig overlæge til Afdeling for Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Hjertesygdomme

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Sygehus Sønderjylland

Stillingen ønskes besat pr. 1/12 2022 eller efter aftale.

Vi søger en engageret kollega, der har lyst til at gribe stafetten og videreføre ansvaret for den lægelige videreuddannelse i vores afdeling, på et højt niveau.

Vi har uddannelseslæger på mange niveauer, fra KBU, intro, og HU-læger i eget og andre specialer. Afdelingen roses for den gode uddannelse der tilbydes. Vi får flotte evalueringer, og ønsker at fastholde og udbygge det høje niveau. Der er god ledelsesmæssig opbakning til funktionen.

Den kollega vi søger, skal have engagement og interesse for uddannelse og gerne erfaring inden for området. Endvidere skal ansøger have lyst til at blive en del af holdet, på en velfungerende afdeling, hvor den brede kardiologi varetages af alle, sideløbende med at der er plads til at varetage eget fagligt funktionsområde, samt indgå i afdelingens tværfaglige teams, afhængigt af erfaring og interesse. Ansøger forventes endvidere at deltage aktivt i afdelingens undervisning, såvel mono- som tværfagligt.

Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, et højt engagement, en flad struktur samt høj medarbejderinvolvering og tilfredshed. Vi vægter uddannelse, samarbejde, faglig sparring, god omgangstone og kollegialitet højt. Dertil kommer, at vi har et unikt og yderst velfungerende tværfagligt samarbejde i teams. Vores skemalægning er fleksibel, og vi er åbne over for individuelle ønsker til arbejdstilrettelæggelse.

Afdeling for Hjertesygdomme har siden 2018 været en selvstændig afdeling, med egne lægefaglige konferencer og selvstændigt kardiologisk for- og bagvagtslag. Den kardiologiske funktion i klinikken er normeret med 12 overlæger i kardiologi, 3 afdelingslæger og 4 HU-læger foruden et antal yngre læger i KBU-forløb, introstilling og HU i andre specialer. I alt ca. 30 læger.

Du vil indgå i det kardiologiske bagvagtslag, der dækkes af speciallæger og HU-læger i kardiologi. Der er tilstedeværelsesvagt fra kl. 8.00 – 21.00 med efterfølgende vagt fra bolig, med 30 min. tilkald. Der vil være begrænset udetjeneste i Sønderborg.

Hjertesygdommes sengeafdeling i Aabenraa har 22 sengepladser, og i tilknytning til sengeafdelingen, findes også et hjertemedicinsk daghospital. De akutte patienter modtages på FAM.

Hjertesygdommes ambulatorium i Aabenraa har ca. 26.000 besøg pr. år, omfattende:

  • Stort ekko ambulatorium inkl. TEE aktivitet, GUCH ambulatorium, stress ekkokardiografi og specialiseret onko ekkokardiografi
  • Invasiv funktion med ca. 800 KAG undersøgelser årligt (overvejende radialis procedurer), ca. 250 pacemaker-implantationer/skift pr. år, samt implantation af loop-recordere
  • Hjerte-CT funktion og MR funktion
  • Pacemaker- og ICD-ambulatorium
  • Holter-monitorering, døgn-blodtryksmåling og arbejdstest
  • Stor hjertesvigt- og atrieflimren-klinik og AK-center
  • Lipid-klinik og rehabiliteringsklinik.

Vi arbejder tæt sammen med afdeling B, OUH og har tre ugentlige videobaserede konferencer.

På Sønderborg Sygehus drives et mindre hjertemedicinsk ambulatorium med ambulante og ekkokardiografiske kontroller. Der findes også hjertesvigtsklinik, atrieflimren-klinik, holter-ambulatorium, lipid-klinik og kardiel rehabilitering.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer, inden for hvert af de syv kompetenceområder.

Ved mindre end 5 års erfaring som speciallæge er stillingen betinget af godkendt ansøgning om dispensation til ansættelse som overlæge.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du kan se dig selv som vores nye kollega, så send din ansøgning senest d. 21/8 2022.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte cheflæge, ph.d Lene Svendstrup Christensen på e-mail: lene.svendstrup@rsyd.dk eller tlf.: 7997 6420.