Styrelsen for Patientsikkerhed søger en uddannelsesansvarlig overlæge og to overlæger/afdelingslæger til Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding

Dette job er udløbet

Har du lyst til at varetage de klassiske samfundsmedicinske opgaver, at udvikle dig fagligt og brænder du for patienternes sikkerhed? Eller brænder du for videreuddannelsen af yngre læger i specialet samfundsmedicin? Så har vi brug for dig!

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, søger en uddannelsesansvarlig overlæge og to overlæger/afdelingslæger i fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt.

Om Tilsyn og Rådgivning Syd  

Vi varetager de klassiske samfundsmedicinske opgaver, herunder sundhedsfaglig rådgivning vedrørende smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Derudover varetager vi tilsynet med sundhedsvæsenets organisationer og alle autoriserede sundhedspersoner i Region Syddanmark.

Kontoret er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Dine kollegaer er blandt andet læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedskandidater og andre akademikere og administrativt personale.

Kontoret er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. Vi har i øjeblikket to yngre læger i introduktionsstilling og to i HU-stilling i vente.

Dit arbejde

Jobbet indeholder blandt andet følgende arbejdsopgaver:
 • Behandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Telefonisk rådgivning af sundhedsfagligt personale og andre myndigheder (telefonvagt)
 • Retslægelige ligsyn
 • Tilsynsopgaver, herunder samtaler med og sagsbehandling omkring autoriserede sundhedspersoner og udgående tilsyn med sundhedsvæsnets organisationer
 • Løsning af ad hoc opgaver, som f.eks. hjælp med besvarelse af forespørgsler fra andre myndigheder og departementet
 • Projektarbejde i forbindelse med videreudvikling af styrelsens opgaver
 • Den uddannelsesansvarlige varetager opgaver i forbindelse med den lægelige videreuddannelse
Din uddannelse og erfaring

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med nogle års erfaring og godt kendskab til sundhedsvæsnet. Der er ikke krav om et særligt speciale, for så vidt angår de to overlæge/afdelingslægestillinger, men samfundsmedicin eller almen medicin vil være en fordel. For den uddannelsesansvarlige er det et krav, at du er speciallæge i samfundsmedicin.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • har interesse for og evt. erfaring med et eller flere af kontorets arbejdsområder
 • har interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
 • har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • har gode kommunikative evner
 • er i stand til selvstændigt at tilrettelægge egne arbejdsopgaver
 • evt. har erfaring med kvalitetsudvikling eller organisatorisk arbejde
 • har kørekort til bil.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdsopgaverne formentlig nye for dig. Vi sørger derfor for god oplæring, herunder bred introduktion og en intern tilsynsuddannelse.

Vi tilbyder  

Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, og hvor arbejdsdagen er både travl og spændende med varierende arbejdsopgaver. Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer.

Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Arbejdstiden er som udgangspunkt på hverdage i dagtid fra kl. 08.00-15.30 med stor fleksibilitet og mulighed for indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver. Fri i weekender og på helligdage.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Ansættelse som hhv. overlæge eller afdelingslæge forudsætter speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne  

Du kan få mere at vide om stillingerne ved at kontakte kontorchef, overlæge Thomas Lund Sørensen, tlf. 7222 9375.

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27/11.

Generelt om styrelsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet. 

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser. 
Vi er mere end 280 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter.Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.