Uddannelsesansvarlig overlæge Vi mangler en uddannelsesansvarlig overlæge til Onkologisk afdeling.

Dette job er udløbet
Her i Vest er vi kendt for at holde ord, og vi trives med at gøre tingene i dag frem for at vente til i morgen. Så jo, vi har travlt, og det får du med garanti også som ny overlæge på Onkologisk afdeling i Hospitalsenheden Vest.

Til gengæld tør vi garantere, at du får nogle helt unikke muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt i nogle rammer, som mange vil misunde dig. Først og fremmest fordi du bliver en del af et fagligt miljø, hvor du får mulighed for at præge, hvordan vi bygger videre på det, som i dag er et stærkt fundament for et regionalt kræftcenter i Vest.

Vi er optageområde for 516.000 patienter i det midt- og vestjyske og har senest fået tilført patienter fra andre hospitaler i regionen. Blandt andet patienter med ikke småcellet lungekræft, der tidligere blev behandlet i Århus og senest alle onkologiske patienter fra Viborg til behandling i onkologihuset i Herning.

En volumen helt i tråd med regionens specialeplan og byggesten til visionen om et kræftcenter i Vest. Et kræftcenter der skal skabe og udnytte en faglig synergi i større skala og skal rustes til at kunne aflaste det specialiserede kræftcentret i øst på Århus Universitetshospital.

Med ibrugtagningen af et nyt og moderne onkologihus har vi i de seneste par år arbejdet målrettet på at virkeliggøre denne vision, og med opstarten af en række forskningstiltag, blandt andet i samarbejde med hospitalets PET- center om lungecancerpatienter, lægger vi hver dag nye sten til visionen.

Afdelingen har et levende uddannelsesmiljø og deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter, samt uddannelsen af speciallæger på både introduktions- og hoveduddannelsesniveau.

Lige nu mangler vi en overlæge som dig til at varetage funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge i afdelingen samt, i samarbejde med tilhørende specialer og andre hospitaler, at knytte ambitioner med handling. En overlæge som allerede i dag kan få øje på mulighederne ved at hele kræftbehandlingen i Vest meget snart samles under samme tag i Det Ny hospital Vestjylland i Gødstrup.

Via videokonferencer får vi i dag rigtig god og nødvendig sparring med kolleger fra andre hospitaler og specialer, og med stråleterapien fra Århus i underetagen i vores flotte onkologihus, er vi også i hverdagen tæt på universitetshospitalet.

Grundlæggende har vi en tro på, at et åbent og tillidsfuldt samarbejde er nøglen til, at vi hver dag kan gøre tingene lidt bedre, og hos os er der ikke langt fra tanke til handling.

Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligefrem.

Vagt: Overlægen indgår i nuværende beredskabsvagt, da overlægerne har
vagtdækning fra hjemmet uden for ambulatoriets åbningstider.

Personprofil
Vi forventer, at du

  • Er speciallæge og har dokumenterede kompetencer og erfaring inden for onkologi.
  • Har dokumenteret erfaring og interesse for udvikling af tværfagligt samarbejde.
  • Er fagligt inspirerende og initiativrig.
  • Besidder gode samarbejdsevner.
  • Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.
  • IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om:

Lyder det som noget for dig, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Hanne Linnet på 4020 6602.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfristen er onsdag den 3. juli 2019.

Tiltrædelse: 1. august 2019 eller efter nærmere aftale.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.