Uddannelsesansvarlig Ledende Overlæge (traumatolog eller hoftekirurg) til Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Randers Vi har et af landets bedste ortopædkirurgiske uddannelsesmiljøer, så vi ønsker os en ambitiøs og energisk kollega til at bære faklen videre.

Dette job er udløbet

Vi søger en kandidat med indgående kendskab til den lægelige videreuddannelse, herunder erfaring med den nye speciallægeuddannelse og implementering af denne.

Du skal være speciallæge i ortopædkirurgi med subspeciale i traumatologi eller hoftealloplastik-kirurgi.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt og anser uddannelse som en del af “produktionen”.

Vi forventer gode samarbejdsevner og lyst til fællesskab på tværs i både lægegruppen og mellem faggrupper.

Som ledende overlæge forventer vi deltagelse i afdelingens fællesledergruppe.

Afdelingens uddannelsesindsats

Vi varetager uddannelse af KBU-, intro-, HU1 og HU3-læger samt akutlæger og AP-læger. Herudover har vi medicinstuderende i samarbejde med Aarhus Universitet.

Der er omkring 16 ortopædkirurgiske uddannelseslæger. To erfarne afdelingslæger er UKYL’er.

Vi oplever stor søgning til vores uddannelsesstillinger og ønsker at forblive en eftertragtet arbejdsplads med plads til personlig udvikling og prioritering af fællesskabet.

Afdelingen modtog den gyldne YODA i 2020.

Traumatologi

Vi varetager traumatologi på et dagligt akutleje 8-23 i hverdagene og i weekends. Traumelejet dækkes af en speciallæge og en uddannelseslæge, alternativt en overlæge og en afdelingslæge for at sikre høj kvalitet og uddannelse.

De øvrige subspecialer hjælper med at løse de traumatologiske opgaver efter behov inkl. dækning af bagvagt aften/nat/weekend.

Afdelingen har et tæt og godt samarbejde med kollegerne i Aarhus, vi sætter en ære i at håndtere mest muligt i Randers.

Afdelingen har haft landets bedste resultater for patienter med hoftenære lårbensbrud 6 år i træk.

Hoftealloplastikkirurgi

Vi varetager alloplastikkirurgi på hovedfunktionsniveau inklusiv revisioner og periprotesefrakturer. Vi tilstræber sammedagskirurgi hos de patienter, hvor det kan lade sig gøre og har udviklet en digital forløbsguide under Emento.

Vi opererer aktuelt hoftealloplastikker på 3 ugentlige lejer og har en udvidelse på tegnebrættet for at undgå afvandring til privat regi.

Afdelingen har haft landets bedste resultater for total hoftealloplastik de seneste 2 år.

 

Om Ortopædkirurgisk Afdeling
Ortopædkirurgisk Afdeling består af en lægestab på 37 læger, heraf 19 speciallæger. Afdelingen har 3 kliniske lektorer ved Aarhus Universitet.

Afdelingen varetager hovedfunktion indenfor fagområderne håndkirurgi, traumatologi og hofte/knæalloplastikkirurgi samt regionsfunktion indenfor fodkirurgi og skulder/albuekirurgi.

Afdelingen omfatter ambulatorium, sengeafdeling og sårklinik. Operationer foregår på OP, dagkirurgisk og i ambulatoriet. Afdelingen har det lægefaglige ansvar for Skadestuen.

Afdelingen har fælles afdelingsledelse i overafdelingen Ortopædkirurgi, Operation og Intensiv og har dermed 2 cheflæger for hhv. ortopædkirurgi og anæstesi samt 1 chefsygeplejerske.

 

Se nærmere om Regionshospitalet Randers og afdelingen på www.regionshospitaletranders.dk/afdelinger/ortopaedkirurgi

 
Om løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat fra 1.1.2024.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgisk, Operation og Intensiv.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Michael Tjørnild, tlf. 2074 3410 eller mictjo@rm.dk

 

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest torsdag den 21.9.2023, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.