Udbudschef for lægemidler

Dette job er udløbet

Vil du være med at præge den strategiske retning for nationale udbud af lægemidler? Og har du som leder vist, at du går forrest og kan du flytte en organisation fra A til B? Så behøver du ikke lede længere. For i Amgros søger vi nu en afdelingschef for Udbud Lægemidler.

I Amgros har vi fokus på høj specialisering og professionalisering området for indkøb og logistik. Formålet med afdelingen Udbud Lægemidler er at skaffe de rette originale, generiske og parallelimporterede lægemidler til den rette pris til de regionale sygehuse i Danmark. Afdelingen arbejder inden for samme funktionsområde som logistik og i tæt samarbejde med sygehusapotekerne om at sikre forsyningen af lægemidler og følger op på forbruget.

På forkant med den internationale udvikling 
Som udbudschef får du muligheden for at være med til at præge den strategiske retning for nationale udbud af lægemidler. Du vil arbejde tæt sammen med sygehusapoteker og andre interessenter i regionerne i forhold til at præge retningen for de nationale udbud, som Amgros varetager. I Amgros har vi en lang og dybdegående erfaring med udbud af lægemidler og vores vision er at være international anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. Dette med udgangspunkt i at være nysgerrige og på forkant med den internationale udvikling i forhold til udbud og forsyning af lægemidler.

Du vil lede denne proces med fokus på at:

  • Udarbejde udbudsstrategi baseret på analyser af lægemiddelmarkedets udvikling
  • Sikre positiv udvikling i eksisterende udbudsforretning ved brug af data
  • Lede og udvikle medarbejdere og kompetencer i Udbud Lægemidler
  • Samarbejde tæt med logistikchef i forhold til at optimere udbud og forsyning af lægemidler
  • Deltage i Amgros’ chefgruppe og have ansvaret for at implementere vores strategiske DNA
  • Repræsentere Amgros i relevante netværk
  • Sikre fokus og agilitet i et konstant foranderligt miljø
I Amgros er ledelsesstilen i høj grad uddelegerende og baseret på gensidig tillid. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig, inddragende og synlig samtidig med, at du er strategisk tænkende og holder dine mål for øje. Du kan rumme mangfoldighed og evner at se og anvende forskellighed som en styrke. Selv med mange aktiviteter i gang kan du se de potentielle synergier, og du formår at bringe de rigtige kompetencer i spil. Derudover er det vigtigt, at du har fokus på medarbejderne og den sociale trivsel i afdelingen.

Strategisk, udadvendt og kommerciel tænkende leder 

Du har en relevant sundhedsvidenskabelig uddannelse, gerne suppleret med en kommerciel uddannelse på kandidatniveau. Du har minimum fem års ledelseserfaring fra en lignende funktion og har forståelse for det farmaceutiske område.

Som person er du er energifyldt, ser muligheder, er initiativrig og kan arbejde selvstændigt. Du forstår at skabe overblik og få en organisation til at bevæge sig i en fælles retning. Du er vedholdende og strategisk i forhold til at få tingene til at lykkes. Du er desuden analytisk, resultatorienteret og motiverende at være sammen med. Det er vigtigt, at du er åben og omgængelig i din relation med andre. Du er en habil bruger af IT-systemer og formulerer dig ubesværet i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Udbud Lægemidler 

Du får 11 dygtige og meget erfarne medarbejdere, der glæder sig til at dele deres viden med dig. Vi har det rigtig godt sammen, og på den måde ligner vi resten af virksomheden. For uanset hvor du er i Amgros, vil du opleve arbejdsglæde. Vi er overbeviste om, at de bedste resultater skabes af medarbejdere, der har det godt og er i balance. Og det kan ses. Som medarbejder kan du hver dag mærke, at dine kolleger både respekterer dig og interesserer sig for dig. Ikke mindst, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt og ansøgning 

Ansøgningsfristen er den 18. april 2019. Vi behandler ansøgningerne løbende og lukker processen, når vi har fundet den rigtige.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for strategisk indkøb og forsyning af lægemidler og medicinsk udstyr, Lise Grove, på telefon 2428 6727.

Om Amgros
Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Vores kerneopgave er at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Det gør vi ved at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner. Alene i 2018 opnåede vi besparelser på mere end fire milliarder kroner.

Grundighed er en del af vores DNA. Præcis lige som arbejdsglæde. Vi er overbeviste om, at de bedste resultater skabes af medarbejdere, der har det godt og er i balance. Vi er en organisation, der til stadighed er i bevægelse og ønsker at være på forkant. Det kræver både mod og nysgerrighed at få tingene til at lykkes.

Amgros er for dig, der har lyst til at gøre en forskel og vil have det bedste ud af dit arbejdsliv.

Se mere på www.amgros.dk