To uddannelsesansvarlige overlæger inden for intern medicin til Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder

Ansøgningsfrist: 17/06/2021 Sygehus Sønderjylland

Afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder søger to speciallæger i intern medicin, gerne med grenspeciale inden for lungemedicin, nefrologi eller endokrinologi, med tiltrædelse 1. august 2021 eller efter aftale. 20% af stillingen er som administrativ funktion inden for uddannelse.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit, hvert afsnit ledes af en eller flere afdelingssygeplejersker, der i relation til den faglige ledelse samarbejder tæt med seks specialeansvarlige overlæger. De fire afsnit består af:  

 • Medicinsk modtagelse som rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse og medicinsk modtagelse ambulatorium
 • Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme som omfatter det endokrinologiske/nefrologiske område med fælles sengeafsnit, ambulatorier inden for specialerne samt hæmodialyseafsnit.
 • Lungesygdomme og Kræftsygdomme med specialerne lungemedicin, hæmatologi og onkologi, samt fagområdet palliation. Hertil hører sengeafsnit for lungemedicin, afsnit til patienter tilmeldt samordnet pleje samt specialeambulatorier. Sygehusets palliative team er tilknyttet dette afsnit
 • Medicinsk Daghospital i Tønder som udelukkende har ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter 

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder råder over 64 senge fordelt på de fire sengeafsnit. Specialerne endokrinologi, nefrologi og lungemedicin har ambulatorier placeret i et nyåbnet Ambulatorietorv, der giver en enestående mulighed for koordination specialerne imellem.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder lægger stor vægt på uddannelse af læger. Der er konstant ca. 25 uddannelseslæger, som fordeler sig med både KBU-forløb, introduktionsstilling i intern medicin og hoveduddannelse i intern medicin: lungemedicin, nefrologi, endokrinologi, geriatri, reumatologi og kardiologi, såvel som hoveduddannelse i almen medicin. Den administrative del af uddannelsen varetages aktuelt af en uddannelsesansvarlig overlæge (vakant fra 1.7.2021), en uddannelsesansvarlig afdelingslæge og 2 uddannelseskoordinerende yngre læger. De kommende uddannelsesansvarlige speciallæger skal styrke dette team og dermed være med til at sikre afdelingens høje uddannelsesniveau.

Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen og Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder har etableret en forskningsenhed: Medicinsk Forskningsenhed, blandt andet med fokus på patienter med kroniske sygdomme, sektorovergange mm. Til forskningsenheden er tilknyttet to forskningslektorer og aktuelt 4 ph.d.-studerende.

Vi forventer at du: 

 • er speciallæge i intern medicin og gerne grenspeciale inden for lungemedicin, nefrologi eller endokrinologi
 • har fokus på udnyttelse af synergi specialerne imellem
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne 
 • har gode kvalifikationer og erfaring med videreuddannelse af læger
 • har fokus på udvikling, kvalitet og kontinuitet 
 • forskningserfaring er en fordel

Vi tilbyder: 

 • medindflydelse på udviklingen af afdelingen  
 • tæt samarbejde med mange intern medicinske specialer og funktion i eget speciale 
 • velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb  
 • godt lægefagligt miljø  
 • mulighed for forskningsaktivitet og på sigt oprettelse af et klinisk lektorat 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Yngre læger. 

Yderligere oplysninger:  

Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771  

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, mail: Ulla.Mai@rsyd.dk

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen:

 • Ledende overlæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, tlf. 7997 3010, mail: frans.brandt.kristensen@rsyd.dk  

Af hensyn til en evt. overlægebedømmelse, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer inden for hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema til bedømmelse og vedhæfte din ansøgning. Du finder skemaet på regionens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Ansøgning:  

Du søger via linket nedenfor.  

Ansøgningsfrist er den 17. juni 2021, ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 25.

Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.