To speciallæger (Overlæge og/eller afdelingslæge) til Bedøvelse og Intensiv til Akutsygehus Kolding, Sygehus Lillebælt Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 25/05/2021 Sygehus Lillebælt

Har du lyst til at   
•    Være en del af et engageret fagligt fællesskab, hvor samarbejde vægtes højt?  
•    Bidrage med høj faglighed i en ambitiøs afdeling, hvor uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling spiller en aktiv og integreret rolle?

Vi søger to speciallæger pr 1/9 2021 eller efter aftale.

Ansøgere med forskningserfaring og kompetence til at bidrage aktivt til afdelingens forskningsmiljø foretrækkes

En stilling er primært allokeret til varetagelse af anæstesiopgaver på central OP: 

Ansøgere med kompetence til at være en del af afdelingens børnehold og med interesse i at være en del af holdet i dagkirurgi/ specialtandplejen foretrækkes.

En stilling primært allokeret til intensiv:

Ansøgere med særlig interesse for intensiv terapi og evt. ønske om at gennemføre den europæiske diplomeksamen i intensiv terapi, EDIC foretrækkes.

Med udgangspunkt i strategien ”Patienten først” kan du blive en del af vores velfungerende arbejdsfællesskab, hvor samarbejde både internt i afdelingen og på tværs af alle afdelinger er i absolut højsæde og hvor læring med sigte på forbedringer af gode patientforløb er en del af dagligdagen.

Hvem er vi?  
Lægegruppen består af 25 speciallæger og 10 læger i uddannelsesstillinger.  
Vagten dækkes af 2 speciallæger, der varetager hhv. anæstesi og intensiv terapi samt en yngre læge. Alle har tilstedeværelsesvagt.
Afdelingen har en ambitiøs uddannelsesprofil og er en eftertragtet uddannelsesafdeling. 
Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø med to forskningslektorer, én postdoc og aktuelt to ph.d. forløb tilknyttet afdelingen.

I fællesskab med afdelingens øvrige speciallæger forventer vi, at du:
•    Bidrager til effektiv drift med fokus på høj faglig kvalitet, patient- og pårørende inddragelse samt patienttilfredshed
•    Værner om og udbygger samarbejdet tværfagligt og mellem læger fra alle sygehusets specialer
•    Bidrager til og implementerer ny viden

Vi forventer, at du
•    Er kommunikativt velfunderet både i relation til patient/pårørende og inter-kollegialt
•    Har fokus på at skabe læring både individuelt og organisatorisk
•    Aktivt bidrager til trivsel og det gode arbejdsmiljø

Vi tilbyder  
•    Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
•    At du bliver en del af en fagligt kompetent og engageret lægegruppe, hvor der er højt til loftet og nære relationer internt og på tværs af afdelinger

Fakta om afdelingen 
Kolding sygehus er akutsygehus og modtager ca. 400 traumer årligt og ca. 500 medicinske nødkald. 
Afdelingen består af:
•    Anæstesiafsnit på central operationsgang med ansvar for anæstesi til ortopædkirurgi, karkirurgi, organkirurgi samt gynækologi og obstetrik. Der foretages ca. 9.000 anæstesier årligt, heraf 70 % akutte.
•    Intensiv afsnit med 13 senge til højtspecialiseret intensiv terapi. Modtager ca. 900 patienter årligt, såvel kirurgiske som medicinske. Der tilbydes ingen børneintensiv terapi. Vi ser vigtigheden i at tage os af patienten og patientens nærmeste. 
•    Opvågnings- og korttidsafsnit med 4 akutte døgnsenge
•    Dagkirurgisk afsnit med ansvar for ca. 3.300 anæstesier årligt.  
•    Akutlægebil Kolding, døgnbemandet med ca.15 læger tilknyttet
•    Anæstesi til regional specialiseret tandpleje 
•    Enhed for klinisk simulation er forankret i afdelingen
 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Foreningen af Speciallæger 
  
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Jane Stab Nielsen direkte telefon 7636 3106/2629 0693 eller e-mail: jane.stab.nielsen@rsyd.dk

Ansøgning
Dit CV bedes udfærdiget i overensstemmelse med de syv lægeroller. Se ”Vejledning vedr. faglig bedømmelse af overlæger”, https://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 25/5 2021 via linket Faktaboksen i højre side.

Ansættelsessamtaler afholdes d. 14/6. Samtalen tager udgangspunkt i en case, som udleveres, når du møder til samtalen, og du får en kort forberedelsestid. 

Ved ansættelse på Sygehus Lillebælt er det obligatorisk at indhente personlige referencer. Du bliver bedt om at udfylde et reference-skema i forbindelse med samtalen.

I forbindelse med en ansættelse kan du forvente, at der indhentes §36 børneattest. 
 

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med 3 skarpe profiler. Kolding Sygehus er topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter – døgnet rundt. Vejle Sygehus Kræft- og specialistsygehus i de store folkesygdomme udvikles til at kunne præstere kræftbehandlingsresultater i verdensklasse. Middelfart Sygehus er som Rygcenter Syddanmark en fælles indgang for alle regionale rygpatienter. Vi er i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus med forskning som fundament for excellence i patientbehandlingen.