To introduktionsstillinger ved Lungemedicinsk Afdeling J, OUH Odense Lungemedicinsk Afdeling J, Odense

Ansøgningsfrist: 08/12/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Introduktionsstilling ved Lungemedicinsk Afdeling J, OUH

Vil du sikre dig et spændende arbejdsliv som læge med rigtig gode muligheder for senere job som speciallæge?  Og er du endnu ikke helt afklaret med specialevalg, men indeholder samtidig en medicinsk detektiv eller har flair for håndværksmæssige procedurer? Så grib muligheden, og ansøg Lungemedicin, som et af de mest alsidige intern medicinske specialer, der indeholder alle facetter af det at være læge.

Som introduktionslæge i Lungemedicin præsenteres du for højt specialiserede og sjældne lungesygdomme, du udfører som praktiker invasive diagnostiske indgreb eller behandlinger, du interagerer i teams med sygeplejersker og sekretærer, og samarbejder med nærliggende specialer (intensiv medicin, onkologi, thorax kirurgi, radiologi, reumatologi, infektionsmedicin, kardiologi) m.fl med at diagnosticere og behandle patienter inden for primært astma, KOL, hyppige og komplicerede lungeinfektioner som f.eks. svampesygdomme, tuberkulose, lungecancer, interstitielle lungesygdomme og lungetransplantation.

Du vil på Lungemedicinsk Afdeling J møde patienterne på deres vej igennem FAM til Lungemedicinsk sengeafsnit og senere hen til opfølgning i ambulatoriet, hvor du vil få mulighed for at arbejde superviseret i tandemambulatorium og deltage på multidisciplinære team konferencer. Du vil oplæres i Lungeultralyd og pleuracenteser (SimC), og vil komme til at samarbejde med en masse dedikerede og engagerede speciallæger, der ønsker at lære fra sig og være med til at give dig den bedste uddannelse. Der er gode muligheder for forskning og forskningsenheden er i stor vækst i forhold til antal af yngre forskere og antal publikationer. 

Derudover har man vagt i Fælles Akut Modtagelse, FAM hvor man indgår i vagt sammen med uddannelseslæger fra de øvrige specialer med stor læringsværdi for alle i et øvrigt godt arbejdsmiljø.

Der er fastlagt undervisningsprogram på morgenkonferencer for alle, og der lægges stor vægt på læring i en tryg atmosfære. Det har du mulighed for at medvirke til bliver endnu bedre.

Vi forventer, at du er ansvarsfuld, ærlig, arbejdsom og en god kollega – så vil vi gøre, hvad vi kan for, at du vælger lungemedicinen.

 

Ansættelse:

◾ Ansættelsesvarigheden er 12 måneder i Lungemedicinsk Afdeling J

◾ Tiltrædelse henholdsvis pr. 1. februar og 1. marts 2020

◾ Godkendt uddannelsesprogram foreligger

Arbejdsopgaver:

◾ Dagtjenestefunktion i sengeafsnit og ambulatorium.

◾ To-delt forvagtsfunktion som medicinsk for-/mellemvagt på tjenestestedet i regi af Fælles Akut Modtagelse, FAM

 

Lungemedicinsk Afdeling J tilbyder:

◾ Godt uddannelsesmiljø

◾ Godt introduktionsprogram

◾ Superviseret selvstændig ambulatoriefunktion

◾ Introduktion til patient-case m.h.p. at skrive kasuistik med mulighed for senere forskning

◾ Kursus i fokuseret lungeultralydsscanning (FLUS) ved Simulationscentret, OUH

◾ Eventuelt Bronkoskopikursus ved Simulationscentret, OUH

◾ Pleuracentesekursus ved Simulationscentret, OUH

 

Yderligere oplysninger:

Fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge Ole Nørgaard Jensen, tlf. 61693573 eller via mail: ole.noergaard.jensen@rsyd.dk

Ansøgningsfristen er søndag, den 8. december 2019.

Samtaler afholdes tirsdag, den 17. december 2019 fra kl. 16.00 eller efter aftale.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regioner.