To introduktionsreservelæger – Psykiatrisk Afdeling Esbjerg – snarest muligt Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Ansøgningsfrist: 18/07/2022 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg søger to introduktionsreservelæger (5506-02-05-i-03) (5506-02-05-i-04) snarest muligt.

 

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg lægger stor vægt på uddannelsen af yngre læger på alle niveauer.   

Afdelingens struktur og patientklientel giver god mulighed for, at man som yngre læge kan stifte bekendtskab med et bredt udvalg af både almindelige og mere sjældne psykiatriske sygdomme, og afdelingens størrelse, opbygning og vagtstruktur fremmer kontakt og dialog imellem yngre og ældre kolleger, så supervision foregår som en naturlig og løbende del af arbejdet – såvel i dagtiden som i vagten.   

 

Der lægges vægt på, at man som ny læge kan føle sig tryg i hverdagen, idet hjælp og støtte i ukendte eller vanskelige situationer altid er tilgængelig.   

 

Inden start på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg vil du modtage relevant, skriftligt introduktionsmateriale, ligesom der er mulighed for at studere sygehusets og afdelingernes hjemmesider på internettet. Ved starten på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg tildeles du en hovedvejleder, ligesom du tilknyttes et specifikt sengeafsnit, hvor en del af dit dagarbejde foregår.   

 

I efteråret 2017 havde vi inspektorbesøg med god tilbagemelding, hvor der blandt andet i konklusionen blev skrevet følgende om afdelingens uddannelsesmiljø: Trygt læringsmiljø, stabil, fagligt tilstrækkelig speciallægegruppe. God intro, der udfærdiges konsekvent uddannelsesplaner og disse bruges aktivt. Yngre læger udtrykker generel tilfredshed på alle områder. Dette fremgår også af evaluer.dk.   

 

Vi er således en velfungerende voksenpsykiatri med fire integrerede sengeafsnit, et retspsykiatrisk sengeafsnit, de særlige pladser og en psykiatrisk akutmodtagelse i Esbjerg. Vi har lokalpsykiatrier i henholdsvis Esbjerg, Varde og Brørup. Lokalpsykiatri Esbjerg huser specialteam for Affektive Lidelser, specialteam for Skizofreni – OPUS – Team for Selvmordsforebyggelse- Team for angst, graviditet og spiseforstyrrelser og Team for Geronto-/Neuropsykiatriske lidelser. Lokalpsykiatri Brørup huser Team for Oligofrenilidelser.     

 

Afdelingen har regionsfunktion aktuelt for psykoser og affektive lidelser. Dette i et samarbejde med Odense Universitetsfunktion, Psykiatrisk Afdeling Odense.     

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har årligt ca. 1.900 indlæggelser og samlet ca. 54.000 ambulante besøg. Vi har et optageområde på ca. 250.000 borgere fra Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Billund kommuner.     

 

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er en del af psykiatrien i Region Syddanmark og er en af seks hovedfunktioner i regionen.     

Vi har i alt 41 lægestillinger, hvoraf 21 er overlæger og 20 er yngre læger.     

Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger i psykiatri med læger i I-stillinger og U-stillinger, læger under uddannelse i neurologi og almen medicin. Derudover har vi læger i basisuddannelse, medicinstuderende og farmakonomstuderende fra SDU.    

 

Løn og ansættelse i forhold til gældende aftaler.     

 

Yderligere information  

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Marianne Jepsen på Marianne.Jepsen@rsyd.dk samt ledende overlæge Agnete Larsen, tlf. 9944 6621 eller Agnete.Larsen@rsyd.dk.   

 

Søg stillingen på linket herunder senest tirsdag den 18.7.2022.

 

Indkaldelse til ansættelsessamtaler snarest herefter.