To ambitiøse afdelingslæger til Hæmatologisk Afd. X, OUH Hæmatologisk Afdeling X Odense

Ansøgningsfrist: 01/09/2022 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

To ambitiøse afdelingslæger søges til Hæmatologisk Afdeling X, OUH

Hæmatologisk Afdeling X, Odense Universitetshospital, søger to engagerede afdelingslæger. Er du uddannet speciallæge i hæmatologi, og vil du være en del af en afdeling, der prioriterer forskning og udvikling højt? Så er det nok dig, vi søger.

De to stillinger er ledige pr. 1. november 2022 eller efter aftale.

 

Lidt om afdelingen

Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme.

 

Hæmatologisk afdeling X er funktionsopdelt i 2 teams: L-team og M-team.

 

  • L-team varetager udredning og behandling af patienter med maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose og benigne hæmatologiske sygdomme, ligesom teamet varetager autologe stamcelletransplantationer.

 

  • M-team varetager udredning og behandling af patienter med akutte leukæmier, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme samt opfølgning af allogent transplanterede patienter.

 

Afdelingen har gennem de seneste år været inde i en positiv udvikling på flere fronter. To meget vigtige satsningsområder for afdelingen er 1) udvidelse af den kliniske forskning og 2) nærhedsprincippet til gavn for de hæmatologiske patienter i regionen. Mht. den kliniske forskning, så har vi en ambition om at udvide tilbuddet af fase 1 studier, og desuden vil vi gerne videre inden for CAR-t området og det allogene område. Disse ambitioner kræver nye og flere kræfter, og hvis du vil være med til at udvikle afdelingen, så er en stilling i afdeling X måske noget for dig. 

 

Hvad tilbyder vi?

Du vil blive indplaceret i det myeloide eller i det lymfoide team afhængigt af dine interesseområder og af afdelingens behov. I stillingerne er der gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du får gode kollegaer og et godt akademisk miljø. Afdelingens kultur er præget af vækst og ordentlighed, og vi har fokus på faglighed, men også kommunikation samt patient- og pårørendeperspektivet er vigtige for os. Vi har et aktivt forskningsmiljø, inden for såvel klinisk forskning som epidemiologisk, laboratoriemæssig og kvalitativ forskning.

 

 

Kvalifikationer

  • Du skal være speciallæge i hæmatologi.
  • Du skal have lyst til at deltage i afdelingens kliniske forskning, præ- og postgraduate undervisning samt undervisning og uddannelse af afdelingens øvrige personalegrupper.
  • Du skal have lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt, og hvor vi sætter patienten først.
  • Du skal være forskningsaktiv eller have ambitioner om fremover at indgå i forskningsmæssige sammenhænge i afdelingen.
  • Du skal have blik for det tværsektorielle samarbejde og for patientperspektivet

 

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt defineret de fire mest fremtrædende værdier – passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer ind i afdelingen. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer til delirøse patienter. Projektsygeplejersker fra forskningsenheden indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patientempowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.

Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Vi synger morgensang med patienterne året rundt, og vi har et korps af frivillige, som hygger om patienterne. Mange af os laver også ting sammen i fritiden. 

 

Læs vores værdibog her

Se afdelingen LinkedIn-profil

Se afdelingens Facebook-profil

 

Din ansøgning

Ansøgningen skal indeholde oplysning om kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang indeholde dokumentation herfor. Der skal medsendes curriculum vitae og publikationsliste.

 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn og er omfattet af Ny Løn. Til stillingerne er knyttet bagvagtsfunktion.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne ledende overlæge Hanne Vestergaard, tlf.: 30 61 47 89 eller mail hanne.vestergaard@rsyd.dk 

Send din ansøgning stilet til ledende overlæge Hanne Vestergaard via linket på siden

Ansøgningsfrist er d. 01.09.22, samtaler kort derefter.