Sundhedsfremmechef til Steno Diabetes Center Copenhagen

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) søger en kompetent og innovativ sundhedsfremmechef til at lede og videreudvikle SDCC’s enhed for Sundhedsfremme.

Du bliver en del af SDCC, der er internationalt førende indenfor diabetesområdet, og som er skabt i et innovativt samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden med danmarkshistoriens største fondsbevilling på 2,9 mia. kr.

Som sundhedsfremmechef indgår du i SDCC’s ledelse, og du vil få til opgave, sammen med den øvrige SDCC ledelse, aktivt at drive udviklingen af diabetesområdet såvel i Region Hovedstaden, som nationalt og internationalt.

Som sundhedsfremmechef har du det daglige ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for SDCC’s enhed for Sundhedsfremme, som er en forsknings- og udviklingsenhed med fokus på uddannelse af personer med diabetes og forebyggelse af diabetes. Den overordnede vision for enheden er at bidrage til en optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes samt til forebyggelse af type 2-diabetes blandt udvalgte målgrupper.

Det er vigtigt, at du evner at have et holistisk syn på sundhedsfremmefeltet internt på SDCC og i interaktionen med vore mange eksterne samarbejdspartnere. Desuden skal du løbende være i stand til at tilpasse enheden til de fremtidige behov, herunder at kunne balancere forskellige interne og eksterne interesser, ønsker og behov. Hensigten er, at enhed for Sundhedsfremme fortsætter sin frugtbare udvikling frem mod at være nationalt og internationalt ledende inden for sit område.

Som sundhedsfremmechef har du ansvar for

 • Den overordnede ledelsesmæssige og administrative drift af Sundhedsfremmeenheden, herunder økonomistyring og personaleledelse
 • At etablere, drive og udvikle sundhedsfremmeforskning og -implementering i verdensklasse
 • At initiere nye forsknings- og implementeringsprojekter, samt bistå forskere i at generere midler hertil
 • At sikre input, output og aktiviteter på tværs af forskningsgrupper, samt integration af disse med henblik på at levere målene for projekterne som helhed
 • At skabe et miljø, der sikrer tæt samarbejde og videndeling internt i SDCC, samt på tværs af de øvrige kerneaktiviteter, herunder særligt at have fokus på implementering af ny forskningsviden
 • At opbygge og facilitere et stærkt regionalt, nationalt og internationalt samarbejdsmiljø med relevante aktører
 • At sikre en visionær intern og ekstern kommunikationsstrategi for Sundhedsfremme
 • At rekruttering af internationalt konkurrencedygtige forskere til enheden
Din profil  

Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig baggrund, eller anden relevant uddannelse, med høj akademisk legitimitet. Det er centralt, at ansøgeren er respekteret for sin faglige kompetence, er innovativ og med sin personlige integritet kan inspirere til og igangsætte udvikling af enheden.

Der lægges vægt på en åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning, og at ansøgeren i en travl hverdag kan bevare overblikket. Af personlige egenskaber vil der blive lagt vægt på gode samarbejdsevner, at ansøgeren er positiv og både lydhør og beslutningsdygtig, samt har evne til at inspirere medarbejderne.

Desuden at ansøger har:

 • Dokumenteret højt akademisk niveau og forskningsmæssig baggrund, f.eks. et professorat, har arbejde(t) i udenlandske forskergrupper, samt en konsistent og høj track record af succesfulde publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret erfaring med at drive og udvikle en forskningsenhed i en tilsvarende national- eller international organisation eller institution
 • Solidt internationalt netværk, der skal muliggøre et internationalt førende forskningsmiljø inden for Sundhedsfremme, herunder tiltrækning af de bedste forskere fra indland og udland

Du kan læse mere om SDCC i ”Drejebog for etablering af SDCC”

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst. Tiltrædelse 1. januar 2019, eller snarest muligt derefter. Du har personalemæssig reference til centerdirektør Allan Flyvbjerg.

Ansøgning og yderligere oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Allan Flyvbjerg på tlf.nr. 51 77 95 48.

Vi planlægger to samtalerunder henholdsvis 30. oktober 2018 (1. samtale) og 15. november 2018 (2. samtale). Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udført test. Ved anden samtale vil kandidater skulle besvare en case, som bliver udleveret til samtalen.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse af og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Twitter og LinkedIn.