Sundhedsfremmechef til Steno Diabetes Center Copenhagen Genopslag

Dette job er udløbet

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) søger en kompetent og nyskabende sundhedsfremmechef til at lede og videreudvikle SDCC’s enhed for Sundhedsfremme.

Du bliver en del af SDCC, der er internationalt førende indenfor diabetes-området, og som er etableret i et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden med udlodning af danmarkshistoriens største fondsbevilling på 2,9 mia. kr.

Som sundhedsfremmechef indgår du i SDCC’s ledelse, og du får til opgave, sammen med den øvrige SDCC ledelse, aktivt at drive udviklingen på diabetes-området i Region Hovedstaden, nationalt og internationalt.

Sundhedsfremmechefen har det overordnede ledelsesmæssige, økonomiske og faglige ansvar for SDCC’s enhed for Sundhedsfremme, som er en forsknings- og udviklingsenhed med fokus på psykosocial støtte uddannelse af personer med diabetes og deres familier, samt forebyggelse af diabetes. Visionen for enheden er at bidrage til en optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes, samt til forebyggelse af type 2-diabetes blandt udvalgte målgrupper. Enheden har flere end 80 ansatte og en årlig omsætning på over 20 mio. kr.

Det er vigtigt, at du evner at have et helhedsorienteret syn på sundhedsfremmefeltet internt på SDCC og eksternt i interaktionen med vores mange samarbejdspartnere. Desuden skal du løbende være i stand til at tilpasse enheden til de fremtidige behov, herunder at kunne balancere forskellige interne og eksterne interesser, ønsker og behov. Hensigten er, at enhed for Sundhedsfremme fortsætter sin frugtbare udvikling frem mod at være nationalt og internationalt førende på sit område.

Som sundhedsfremmechef har du ansvar for:

 • Den overordnede ledelsesmæssige, administrative og faglige drift af enhed for Sundhedsfremme, herunder personaleledelse og økonomistyring
 • At etablere, drive og udvikle sundhedsfremmeforskning og -implementering på højt internationalt niveau
 • At starte nye forsknings- og implementeringsprojekter, samt bistå forskere i at skaffe midler hertil
 • At sikre tværgående aktiviteter på tværs af de to forskningsgrupper under enhed for Sundhedsfremme
 • At skabe et miljø, der sikrer tæt samarbejde og videndeling internt i SDCC, samt på tværs af de øvrige kerneaktiviteter, herunder særligt at have fokus på implementering af ny forskningsviden
 • At videreudvikle og understøtte et stærkt regionalt, nationalt og internationalt samarbejdsmiljø med relevante aktører
 • At sikre en ambitiøs intern og ekstern kommunikationsstrategi for Sundhedsfremme
 • At sikre rekruttering af internationalt konkurrencedygtige forskere til enheden
Din profil

Vi forventer, at du har en sundhedsfaglig baggrund, eller anden relevant uddannelse, med høj akademisk legitimitet. Det er centralt, at du er respekteret for sin faglige kompetence, er nyskabende og med din personlige integritet kan inspirere til og igangsætte videreudvikling af enheden.

Der lægges vægt på en åben og tydelig ledelsesstil med fokus på mål og problemløsning, og at du i en travl hverdag kan bevare overblikket. Af personlige egenskaber vil der blive lagt vægt på gode samarbejdsevner, at du er positiv og både lydhør og beslutningsdygtig, samt har evne til at inspirere medarbejderne.

Desuden lægges der særlig vægt på at du har:

 • Dokumenteret højt akademisk niveau og forskningsmæssig baggrund, f.eks. ved at have arbejdet ved en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution, samt ved at kunne fremvise betydende publikationsaktivitet i anerkendte internationale tidsskrifter
 • Dokumenteret erfaring med at lede og udvikle en forskningsenhed i en national eller international institution/organisation
 • Et solidt nationalt og internationalt netværk, der skal muliggøre et internationalt førende forskningsmiljø inden for Sundhedsfremme, herunder tiltrækning af de bedste forskere fra ind- og udland
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regional overenskomst. Tiltrædelse 1. april 2019, eller snarest muligt derefter. Du har personalemæssig reference til centerdirektør Allan Flyvbjerg.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Allan Flyvbjerg på tlf.nr. 51 77 95 48.

Vi planlægger to samtalerunder henholdsvis 29. januar 2019 (1. samtale) og 18. februar 2019 (2. samtale). Mellem første og anden samtalerunde vil der blive udført test. Ved anden samtale vil du skulle besvare en case, som bliver udleveret til samtalen.

Ansøgningsfrist d. 20. januar 2019.

Om Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse af og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere om SDCC og Enhed for Sundhedsfremme på www.sdcc.dk og følg os på Twitter og LinkedIn.