Sundhedsfaglig vicedirektør til sygehusledelsen, Nykøbing F. Sygehus Er du en strategisk og visionær leder, og brænder du for at gå forrest i styrkelsen af et professionelt sygehusmiljø med tæt kontakt til det lokale samfund?

Dette job er udløbet

Som sundhedsfaglig vicedirektør bliver du en del af en sygehusledelse, der står i spidsen for et veldrevet akutsygehus i rivende udvikling og med et stærkt fællesskab.

Der er i disse år fra regionens politiske og administrative ledelse stærkt fokus på at styrke og udvikle Nykøbing F Sygehus som et af fire stærke akutsygehuse i regionen, hvilket er afspejlet i budgetter mm.

Nykøbing F Sygehus betjener ca. 150.000 borgere på Lolland, Falster og det sydlige Sjælland. Sygehuset har ca. 270 senge og ca. 1.200 medarbejdere, som hver dag gør deres bedste for patienterne. Hertil kommer ca. 300 medarbejdere, der er knyttet til sygehusfunktioner med reference til anden sygehusledelse (fx klinisk biokemi og dialyse). Vi har omkring 34.000 indlæggelser, hvoraf 30.000 er akutte forløb og ca. 80.000 ambulante er besøg om året. Endvidere har vi satellitfunktioner på Nakskov Sundhedscenter. Nykøbing F. Sygehus har et samlet budget på ca. 0,7 mia. kr. årligt.

Sygehusledelsens opgave

Som vicedirektør indgår du i sygehusledelsen, der består af en sygehusdirektør og en øvrig vicedirektør med administrativ baggrund. Sygehusledelsen har det overordnede ansvar for sygehusets driftsplanlægning- og udvikling, herunder det generelle økonomiske, personalemæssige og kvalitetsmæssige ansvar, som det præciseres i den årlige driftsaftale med Regionsrådet.

I de kommende år skal du som sundhedsfaglig vicedirektør bidrage til vores strategi om at udvikle stadigt mere sammenhængende og involverende patientforløb, sikre faglig kvalitet og bygge nyt – samtidig med, at vi udvikler medarbejdernes kompetencer.

Vi ønsker et sygehus, der er eftertragtet af patienter og medarbejdere for vores høje faglige standard og service, som et stærkt uddannelsessted og en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Vicedirektørens udfordringer

Som sundhedsfaglig vicedirektør skal du sammen med de øvrige direktører i 2017 og de kommende par år have særligt fokus på:

Fortsat at videreudvikle det stærke samarbejde som sygehuset har med praksis, kommuner og psykiatrien.

At udvikle nye samarbejdsformer og relevante tilbud på tværs i sundhedsvæsenet bredt til gavn for patienterne, ikke mindst de, som har dobbelt-/flere diagnoser og kronikere.

At understøtte og sikre en udvikling, så Nykøbing Falster Sygehus kan måle sig med de bedste i Danmark, hvad angår patientinddragelse og service.

At sikre optimale forberedelser til implementering af Sundhedsplatformen.

At styrke og motivere ledelsesteamet til i fællesskab at løse de mange organisatoriske opgaver i 2017, herunder fortsætte det målrettede arbejde med samarbejde og hjælp på tværs af afdelinger.

At understøtte og skubbe til den positive forskningsmæssige udvikling, der har præget sygehuset de seneste år.

At udvide antal og spektrum af sundhedsfaglige/lægelige tilbud inden for flere specialer ligeledes at sikre flere lægelige uddannelsesstillinger i samtlige faser af speciallægeuddannelsen.

At holde fast ved vores værdier: specialisering i fællesskab, pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden.

Din profil

For at komme i betragtning til stillingen skal du have en relevant sundhedsfaglig uddannelse – f.eks. som sygeplejerske eller lignende samt relevant ledelsesmæssig uddannelse.

Du kan dokumentere ledelsesmæssig erfaring på strategisk niveau og positive resultater fra tidligere ledelsesansættelser, herunder erfaring med ledelse af ledere. Det er vigtigt, at du har ledelsesmæssig indsigt i sygehus- og sundhedsområdet, herunder økonomiske og faglige styrings- og ledelsesredskaber.

Det vil være en fordel men ingen betingelse, hvis du har kendskab til Sundhedsplatformen.

Som person lægger du stort engagement i dit arbejde og besidder robusthed, empati og solide samarbejdsevner. Du kan kombinere en analytisk tankegang med visionære og realistiske ideer og evne at kommunikere budskabet klart og overbevisende til forskellige målgrupper.

Ledelsesmæssigt har du gennemslagskraft og nærvær med fokus på tillidsbaseret ledelse. Du formår at lytte aktivt, så vi kan træffe de rigtige beslutninger til gavn for patienterne.

Du skal understøtte at såvel patienter som medarbejdere altid føler sig velkommen, informeret/medinddraget og motiveret samt at gensidig respekt og tillid er den kultur, der præger Nykøbing Falster Sygehus i forhold til både patienter, medarbejdere og ledere.

Yderligere information

Du kan læse mere om stillingens indhold, krav og forventninger her
Stillings- og funktionsbeskrivelse
Nykøbing F Sygehus vision 2017-2020

Du er velkommen til at kontakte sygehusdirektør Arne Cyron, 29 21 88 77 for uddybende spørgsmål.
Læs mere om Nykøbing F. Sygehus

Ansøgning

Er du interesseret i at søge stillingen bedes du uploade din ansøgning og cv via vores rekrutteringssystem ved at bruge knappen ”send ansøgning”.

Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Der afholdes første samtalerunde 26.01.17 og anden samtalerunde 08.02.17. Der vil være testforløb mellem første og anden runde.

Kontaktperson(er):
Navn: Arne Cyron
Email: acyr@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 21 88 77