Sundhedsfaglig kontorchef søges til Tilsyn og Rådgivning Syd, Kolding

Dette job er udløbet

Brænder du for patienternes sikkerhed, og har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre Sundhedsvæsenet mere sikkert? Er du en dygtig leder med erfaring fra en politisk ledet organisation? Så kan vi tilbyde et spændende job som styrelsens nye kontorchef i Tilsyn og Rådgivning Syd i Kolding, hvor du vil få stor indflydelse på det danske sundhedsvæsen.

Dit arbejde 

Tilsyn og Rådgivning Syd dækker hele Region Syd, og som kontorchef har du ansvar for et kontor, der har følgende kerneopgaver:
 • Tilsynsopgaver (risikobaseret og reaktivt tilsyn med enkeltindivider og organisationer i sundhedsvæsenet).
 • Rådgivning af offentlige myndigheder i sundhedsjuridiske spørgsmål
 • Sundhedsfaglig kvalitetssikring af tilsynsaktiviteterne
 • Retslægelige ligsyn
 • Rådgivning vedr. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme
 • Rådgivning vedr. trafikmedicinske spørgsmål
 • Miljømedicinsk rådgivning.

Du vil få det nationale ansvar for udvikling af udvalgte fagområder og samarbejde tæt med blandt andet styrelsens to andre tilsynskontorer, ligesom du vil skulle samarbejde med andre styrelser under Sundheds- og Ældreministeriet. Herudover har styrelsen stort fokus på inddragelse af eksterne interessenter og samarbejde med andre myndigheder.

Du har ansvar for besvarelse af pressehenvendelser i styrelsessager, som geografisk hører hjemme i Region Syd, samt på fagområder, hvor du er nationalt ansvarlig.

Du får personaleledelsesansvar for 24 medarbejdere bestående af bl.a. læger, jurist, projektleder, sygeplejersker og kontorfunktionærer.

Du har desuden budget- og bygningsansvar.

Du bliver en del af styrelsens chefgruppe, og du refererer til Direktionen.

Dine kvalifikationer 

Vi forventer, at du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse, og at du har interesse for varetagelse af administrative sundhedsfaglige opgaver, herunder tilsynsopgaver og interesse for det sundhedsjuridiske område.

Det er et krav, at du har:

 • Erfaring fra en politisk ledet organisation
 • Stor ansvarlighed i løsning af drifts- og udviklingsopgaver i fællesskab med øvrige kontorer
 • Godt kendskab til det danske sundhedsvæsen, herunder organisering, faggrupper, m.m.
 • Personaleledelseserfaring
 • Erfaring med at sætte retning og sikre effektiv styring
 • Erfaring med at indgå i samarbejder med både interne og eksterne interessenter
 • Solide kommunikative evner
 • Er motiveret af at nå fastsatte kvalitets- og produktionsmål
 • Arbejder systematisk, målrettet og er god til at træffe beslutninger

Derudover vil det være en fordel, hvis du har viden og erfaring inden for en eller flere af kontorets opgaver.

Vi tilbyder

Et meningsfuldt arbejde, med en travl og spændende arbejdsdag, med varierende arbejdsopgaver og med en blanding af ledelsesopgaver og faglige- og administrative opgaver. Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt ledelsesmiljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for sparring og udvikling. Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Om ansættelsen  

Ansættelse sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37). Ansættelse sker som udgangspunkt på åremålsvilkår.

Kontakt os gerne  

Få mere at vide om arbejdsopgaverne ved at kontakte administrerende direktør Anne-Marie Vangsted på tlf.nr. 44 88 93 15, kontorchef Tilsyn og Rådgivning Øst, Anette Lykke Petri, tlf. 72 22 79 29 eller kontorchef Tilsyn og Rådgivning Nord, Charlotte Hjort, tlf. 72 22 93 31.

Er du interesseret?  

Klik på ”Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 36 og 37.

Ansøgere skal være villige til at lade sig teste af konsulentfirma.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.