Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, Øst, søger afdelingslæge

Dette job er udløbet

Brænder du for patienternes sikkerhed og har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre sundhedsvæsenet mere sikkert? Vil du være med til at varetage tilsyn med autoriserede fagpersoner, bidrage med læring i sundhedsvæsenet og bidrage med sundhedsfaglig rådgivning?

Så har vi brug for dig i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, Øst, hvor vi søger en speciallæge med fokus på arbejdet inden for individtilsyn.

Om kontoret  

Tilsyn og Rådgivning Øst er et sundhedsfagligt kontor, som er bredt fagligt funderet. Kontoret har 70 medarbejdere, herunder læger (speciallæger og uddannelseslæger), sygeplejersker, tandlæger, folkesundhedsvidenskabskandidater, konsulenter og administrativt personale.

Vi er en velfungerende uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin. Speciallægerne i kontoret dækker 8 forskellige specialer med kliniske erfaringer. Kontoret arbejder tæt sammen med styrelsens sagkyndige rådgivere, der bidrager med deres kliniske viden og erfaringer.

Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner i relation til bl.a. retslægelige ligsyn, trafikmedicin, forebyggelse af smittespredning ved anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljøforurening. Vi fører endvidere tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Dit arbejde  

Dine primære arbejdsopgaver:
 • Indgå i sagsbehandling omkring bekymringshenvendelse vedr. patientsikkerhedsmæssige problemer
 • Varetage sagsbehandling omkring autoriserede sundhedspersoner (individsager), som er blevet indberettet til os
 • Udarbejde plan for og gennemføre sagsforløb omkring indberetningerne
 • Deltage i vurdering og kvalitetssikring af, hvilke interne og eksterne datakilder, der skal inddrages i analysearbejdet
 • Udarbejde analyser på baggrund af kvalitative og kvantitative datakilder
 • Indgå i vurderingen af juridiske problemstillinger i forbindelse med tilsyn
 • Indgå i telefonvagt, rådgivning af sundhedsfaglige eller andre offentlige instanser
 • Deltage i beredskabsopgaver, evt. retslægelige ligsyn
 • Deltage i projektarbejde med f.eks. nye vejledninger eller andre tiltag
 • Løbende ad hoc opgaver
Din uddannelse og erfaring  

Vi forventer at du er uddannet læge og speciallæge med nogle års erfaring, klinisk erfaring og godt kendskab til sundhedsvæsnet. Det er ikke så afgørende, hvilket speciale du har som baggrund, hvorfor vi opfordrer alle interesserede til at søge. Vi har ikke internt psykiatere og medicinere.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har lyst og evner til at arbejde med individsager
 • har lyst til at arbejde med mange andre faggrupper i det daglige, ofte i multidisciplinære teams
 • har kliniske kompetencer og klinisk forståelse og gerne vil sætte dem i spil med helt andre opgaver end i patientrelationer
 • besidder generel viden om sundhedsvæsenets organisation og funktion
 • har gode evner til skriftlig og mundtlig kommunikation
 • er omhyggelig og struktureret, og er selvstændigt i stand til at tilrettelægge egne arbejdsopgaver.

Det vil være en fordel, hvis du f.eks. har en supplerende erfaring i andre funktioner som f.eks. ledelse, personaleledelse, kvalitetsudvikling, projektarbejde eller forskning. Du skal også være interesseret i egen videreudvikling.

Vi tilbyder  

Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du kommer til at bruge din lægefaglighed, suppleret med viden fra andre specialer og faggrupper. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vi vil forsøge at udnytte dine kompetencer og faglige viden og vil i et samarbejde med dig planlægge og gennemføre individuel udvikling, og sikre at du får gennemført den interne tilsynsuddannelse.

Vi har et godt arbejds- og uddannelsesmiljø og uddanner bl.a. yngre læger (intro- og hoveduddannelsesforløb, samfundsmedicin).

Løn og ansættelsesvilkår  

Du bliver ansat i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Vil du vide mere?  

Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte enhedschef, overlæge Anette Lykke Petri, tlf. 25 10 75 59 eller sektionsleder, overlæge Karsten Bech, tlf. 25 26 52 19.

Du kan få mere at vide om styrelsen på vores hjemmeside: www.stps.dk

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.

Generelt om styrelsen  

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper, og vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 450 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Som led i anden del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser vil behandlingen af klager fra patienter og ankesager om patienterstatninger blive varetaget af den kommende Styrelse for Patientklager og Erstatning fra forventeligt 1. maj 2018. Den opslåede stilling er ikke berørt af udflytningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.