Stilling som overenskomstansat overlæge ved Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital Onkologisk Afdeling R Odense

Ansøgningsfrist: 2019-03-10T23:59:59 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, søger en overenskomstansat overlæge med funktion i lungeteamet (T-teamet) pr 1. april 2019 eller snarest herefter. 

 

Afdelingen varetager den onkologiske behandling af patienter fra Region Syddanmark og i et vist omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner har afdelingen landsfunktion. 

 

Onkologisk Afdeling R er opdelt i seks diagnoserelaterede teams, der arbejder tværfagligt, og på tværs af afsnit. Teamopbygningen skal sikre kontinuitet og helhed i patientforløb og arbejdsopgaver. Lungeteamet varetager medicinsk kræftbehandling og strålebehandling af lungekræft, spiserørskræft, kræft fra ukendt primær tumor og maligne mesoteliomer. Dertil varetager teamet strålebehandling af hæmatologiske sygdomme. 

 

Funktioner 

Overlægen deltager i tæt samarbejde med teamets øvrige speciallæger i varetagelsen af alle teamets arbejdsområder.  

 

Det forventes, at overlægen deltager i     

  • multidisciplinære konferencer 
  • udvikling af/og deltagelse i kliniske protokollerede undersøgelser og forskningsprojekter inden for de anførte arbejdsområder. 
  • udvikling og styrkelse af relationer med samarbejdspartnere lokalt, regionalt og nationalt gennem deltagelse i relevante møder og afholdelse af undervisning og foredrag. 
  • udvikling af hensigtsmæssige patientforløb/arbejdsgange. 
  • afdelingens administrative opgaver 
  • afdelingens undervisningsforpligtigelser 

Kvalifikationer 

Det forudsættes, at ansøger er speciallæge i klinisk onkologi. 

 

Løn og ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 

 

Hvis ovenstående har din interesse, kan du kontakte   

Ledende overlæge Peter Sørensen på tlf. 21343686 eller på e-mail peter.soerensen@rsyd.dk 

 

Faglig funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær Hanne Johnsen tlf: 6541 1851,  

e-mail ode.r@rsyd.dk 

 

Ansøgningen 

Stiles til ledende overlæge Peter Sørensen, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 19, 5000 Odense C. Der skal vedlægges et ajourført CV med oplysning om egne kompetencer indenfor speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse. 

 

Ansøgningsfrist d. 10-03-19.