En stilling som overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik (IMK), Infektionsmedicinsk Afdeling Amager-Hvidovre Hospital

Dette job er udløbet

En stilling som overlæge ved Indvandrermedicinsk Klinik (IMK), Infektionsmedicinsk Afdeling, Amager-Hvidovre Hospital er ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Klinikkens ansvar og arbejdsopgaver:

Indvandrermedicinsk Klinik skal fremstå som en klinisk og et regionalt videnscenter, der letter adgangen til forebyggelse, udredning og behandling for patienter med anden etnisk bagrund. Det drejer sig primært om patienter med komplekse, sammensatte problemstillinger, der er uløste trods tidligere indsatser i sundhedsvæsnet. Klinikken skal på baggrund af sin viden og erfaring udbrede kendskabet til de særlige problemstillinger, der gør sig gældende for denne patientgruppe, til det øvrige sundhedsvæsen i regionen. Klinikken ønsker at være dynamisk i sin faglige udvikling, og ansøgeren vil indenfor de givne rammer have rig mulighed for at præge denne udvikling ved kreativ og nytænkende tilgang til arbejdet.

Formålet med klinikken er, at vurdere patienter fra ikke-vestlige lande med kompleks somatisk symptomatologi med sproglige og kulturelle barrierer og/eller traumatisk baggrund. Behandlingsplaner skal  –  udover at de problemstillinger sundhedsvæsenet skal varetage  – også påpege og initiere indsatser, der måtte kræves fra andre faggrupper eller sektorer. Lægen skal således være med til at udvikle det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde, som imødekommer en bred tilgang til mulig rehabilitering, der tilrettelægges i samarbejde med patienten og dennes familie, kommunen og andre institutioner.

Kvalifikationer, ansvar og arbejdsopgaver:

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i infektionsmedicin, intern medicin, almen medicin, samfundsmedicin eller psykiatri med dokumenteret interesse for klinikkens arbejdsområde, og som har undervisningserfaring. Overlægen forventes at varetage den daglige ledelse af klinikken og i samarbejde med klinikkens afdelingssygeplejerske at udvikle patientbehandling. Endvidere forventes overlægen i samarbejde med klinikkens øvrige meget fagligt engagerede personale at udvikle klinikkens behandlingsmodaliteter, videnskabelige aktiviteter og undervisning, internt og eksternt.

Undervisning, udvikling og forskning:

Der lægges vægt på, at ansøgeren har interesse i at udvikle forskning indenfor klinikkens særlige arbejdsområde. Dette sker i samarbejde med den tilknyttede forskningslektor fra Københavns Universitet. Overlægen forventes at påtage sig undervisningsopgaver i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. Vi forestiller os, at overlægen også vil stå i spidsen for at udvikle klinikkens arbejdsområde i migrationsmedicinsk retning omfattende aspekter af både international sundhed, tropemedicin og rejsemedicin.

Vagt:

Stillingen er ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Udetjeneste:

Stillingen indtil videre ikke forbundet med udetjeneste.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Bjarne Ørskov Lindhardt på telefon 38 62 29 31/50 54 70 11 eller på email bjarne.oerskov.lindhardt.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist:

Din ansøgning og CV skal du sende online via linket her på siden, senest mandag den 6. november 2017 kl. 12.00.