Specialpsykolog til Sengeafsnit 2 for Unge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby Skal du være vores nye specialpsykolog?

Dette job er udløbet

Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit søger specialpsykolog til det nyoprettede Team for Personlighedsforstyrrelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Vi søger en uddannet specialpsykolog som har erfaring med, og interesse i psykoterapeutisk behandling samt udredning af unge med personlighedsforstyrrelser, og unge med selvskadende adfærd.

Du vil være en del af et team som ud over dig består af 1 afdelingslæge, som skal udvikle et ambulant behandlingstilbud, som er et helt nyt tiltag inden for ungdomspsykiatrien, Team for Personlighedsforstyrrelser med primær funktion i Risskov. Derudover vil du blive en del af et spændende og dynamisk sengeafsnit, hvor der er fokus på høj faglig kvalitet, inddragelse af patienter og pårørende, og tæt kollegialt samarbejde.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer, med tiltrædelse 01.12. 2018, eller snarest derefter.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:
– at du har såvel individuel- som gruppeterapeutisk erfaring, og meget gerne med fokus på MBT.
– at du har erfaring med terapi med unge
– at du har erfaring med udredning af personlighedsforstyrrelser, og interesse for udredning af unge med personlighedsforstyrrelse
– at du har erfaring med og kendskab til at arbejde med selvskade
– at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
– at du er interesseret i, og har erfaring med at arbejde tværfagligt.

Vi kan tilbyde dig:
– en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige og engagerede kolleger
– et højt fagligt niveau
– et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø
– mulighed for at opbygge Team for Personlighedsforstyrrelser sammen med afdelingslæge.

Du vil være organisatorisk placeret i ungdomspsykiatriens sengeafsnit, som ud over sengeafsnittet også består af OPUS samt Klinik for Mentalerklæringer. Du indgår i et samlet team bestående af læger, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeut og distriktssygeplejerske.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Linda Bramsen tlf. 2927 0201.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.buc.rm.dk, hvor du også kan finde funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: 16.10.2018
Vi afholder samtaler: 22.10. og 23.10.2018

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Centeret modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.