Specialpsykolog til Psykiatrisk klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo, søger en specialpsykolog. Stillingen kan også søges af anden autoriseret psykolog.

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Klinik er en del af Psykiatrien Syd i Region Sjælland. Klinikken har også en lokation i Næstved. Vi har tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Vordingborg, samt to Distriktspsykiatrier.
Psykiatrien Syd er uddannelsessted for sygeplejersker, læger og specialpsykologer, samt diverse studerende.

Psykiatrisk Klinik modtager patienter i alderen 18-70 år og varetager primært udredning og behandling af patienter med ikke psykotiske lidelser.
Psykiatrisk Klinik tilbyder pakkeforløb inden for angst, depression, PTSD, ADHD, OCD samt personlighedsforstyrrelser. Den terapeutiske behandlingen foregår hovedsageligt i gruppeforløb.
Psykologen vil indgå i et tværfagligt team bestående af speciallæger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, SSA og sekretærer. Der er ca. 15 medarbejdere i klinikken.
Der er stort flow af patienter i Klinikken.

Arbejdsopgaver

 • Førstegangssamtaler
 • Psykopatologisk udredning og diagnostik herunder psykologisk testning
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner
 • Pårørende samtaler
 • Psykologisk behandling – fortrinsvis i gruppe

Vi forventer, at du

 • Er specialpsykolog. Autoriseret psykolog kan også søge.
 • Har klinisk erfaring med psykiatriske patienter
 • Kan arbejde i et tæt samarbejde med klinikkens øvrige personale
 • Deltager i og bidrager til konferecer og undervisning
 • Har god faglig såvel som personlig gennemslagskraft
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfagligt behandlerteam
 • Er kreativ og fleksibel, men samtidig struktureret i arbejdet

Vi tilbyder

 • Et tæt tværgagligt og dynamisk samarbejde
 • Inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • Et ansvarsfuldt og afvekslende job
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe
 • Faglig udvikling
 • Supervision i den tværfaglige behandlergruppe
 • En arbejdsplads med opmærksomhed på det psykiake arbejdsmiljø

Vi har stort fokus på egenskaber som åbenhed, fleksibilitet, samarbejdsevne, engagement og lyst til faglig udvikling og nytænkning.

Ansættelsessamtaler i uge 4

Kontaktperson(er):
Navn: Anne Elisabeth Brink
Stilling: Teamleder
Email: aeb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537257

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.