Specialpsykolog til Børne-og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Vejle og Esbjerg Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 2018-10-26T23:59:59 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du specialpsykologen, som brænder for at arbejde med børn/unge og deres netværk i kortere og/eller længere udrednings- og behandlingsforløb? Er du fagligt engageret, og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i Børne- og Ungdomspsykiatrien samtidig med, at du bidrager til at få hverdagen i ambulatoriet til at fungere optimalt for både børnene/de unge og for kollegerne? Så er det måske dig, vi søger!

 

Vi har en fast stilling ledig, som specialpsykolog på 32-37 timer/uge (dit valg) til ambulatoriet i Vejle og i Esbjerg pr. 1. december 2018. Stillingen er pt. tilknyttet spiseforstyrrelsesteamet, som arbejder med ambulante udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge til og med 19 år med spiseforstyrrelser. Der er pt. 1 arbejdsdag hver 14. dag i ambulatoriet i Esbjerg samt enkelte arbejdsdage i Aabenraa. 

Vores ambition er at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af den nyeste viden om det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. 

 

Vi vil vægte, at vores kommende kollega: 

 • Er specialpsykolog og har klinisk erfaring inden for det Børne- og Ungdomspsykiatriske speciale, inklusiv behandlingserfaring. 
 • Er engageret, initiativrig og har interesse for Børne- og Ungdomspsykiatrien, med vilje til personlig og faglig udvikling. 
 • Ser tværfaglighed som en fordel og et vigtigt supplement til egen faglighed, hvorved samarbejde bliver en naturlig del af hverdagen. 
 • Kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at kunne bevare overblikket og strukturere egne (og evt. kollegers) arbejdsopgaver. 
 • Kan formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere. 
 • Er dygtig til at dokumentere, og kan formidle vigtigheden heraf til kolleger. 
 • Har et positivt sind og en veludviklet humoristisk sans. 

 

Vi kan tilbyde:  

 • Et overordnet fagligt ansvar for driften af spiseforstyrrelsesområdet, som defineres i tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge og den dagligt ansvarlige speciallæge i teamet. 
 • Et job med diagnostisk udredning og behandling af børn og unge. 
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker. 
 • Selvstændige arbejdsopgaver med ansvaret for udrednings- og behandlingsforløb, herunder ledelse af kliniske konferencer, med den ansvarlige overlæge på sidelinjen. 
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt. 
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper. 
 • Medansvar i forhold til hensigtsmæssig ressourceanvendelse. 

 

Om afdelingen: 

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. I februar 2017 flyttede ambulatoriet fra Kolding til nye lokaler i Vejle. 

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere i forhold til personaleansvar og specialeansvarlige overlæger i forhold til det faglige udviklingsansvar. Funktionsledere og specialeansvarlige overlæger understøtter i et forpligtende samarbejde medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

 

Praktiske oplysninger: 

Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder Lisbeth Madsen, tlf. 2366 4333 eller specialeansvarlig overlæge Sanne Bornholdt, tlf. 9944 6572 

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 

 

Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark, og vil du se, hvad Vejle kan byde på, så kan du følge linket her: Vejle – Flytteguiden.dk 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.