Specialpsykolog til afsnit Ø2, Psykiatrien Øst, Roskilde Til alment psykiatrisk sengeafsnit Ø2 søger vi en specialpsykolog 37 timer om ugen. Ø2 er et integreret sengeafsnit beliggende i Roskilde.

Dette job er udløbet

Ansættelsen vil kan ske pr. 01.12.18 eller efter nærmere aftale.

Vi søger en specialpsykolog, som har lyst til at indgå i det tværfaglige behandlingsarbejde.

Vi vægter udredning, tværfaglig indsats og inddragelse af pårørende. Vi arbejder med at nedbringe tvang og har netop indført nyt koncept for deeskalering ved konflikter.

Afsnit Ø2 varetager behandlingen og plejen af patienter, der er indlagt med psykiatriske lidelser som psykoser, depression og angst. Indlæggelsesforløbene afløses ofte af ambulante forløb. Vi har i alt 24 sengepladser på Ø2, samt et mindre antal ambulante patienter i afsnittets eget ambulatorium.

Specialpsykologen refererer til afsnitsledelsen. I Psykiatrien Øst er der ansat 20 psykologer, heraf er 4 specialpsykologer og 5 SPU forløb. Der er gode muligheder for supervision.

Vi er et universitetssygehus – tæt på København, og vi er forskningsaktive bl.a. inden for debuterende psykoser, ikke-psykotiske lidelser og personlighedsforstyrrelser. Forskningen foregår i samarbejde med Den Psykiatriske Forskningsenhed.

For at løse vores kerneopgave, vægter afsnit Ø2 faglighed og fokus på organisationens og arbejdsfællesskabets behov højt.

Arbejdsopgaverne består bl.a. af

 • Deltagelse i afsnittets drift sammen med lægegruppen
 • Psykopatologisk diagnostik og udredning.
 • Behandlingsansvar for afsnittets patienter (uddelegeret fra overlæge jf. specialpsykologers rammebevilling) herunder udarbejdelse af behandlingsplaner og epikriser
 • Deltagelse i behandlingskonferencer og behandlingsplanlægning
 • Kliniske psykologiske undersøgelser
 • Klinisk psykologisk behandling
 • Pårørendesamtaler
 • Supervision, undervisning og psykoedukation

Vi ønsker følgende kvalifikationer

 • Uddannet specialpsykolog
 • Lyst til at arbejde aktivt, konstruktivt og vedvarende til den fortsatte organisationsudvikling og fælles faglige udvikling
 • Selvstændighed i arbejdet

Du kan til gengæld forvente

 • Faglig udvikling i et velfungerende tværfagligt team
 • Godt kollegialt miljø
 • Høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde
 • Supervision vedrørende psykoterapi og testning
 • Faglig tilknytning til den øvrige psykologgruppe i Psykiatrien Øst og deltagelse i faggruppemøder.

Har du lyst til at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at ringe til afdelingssygeplejerske Trine B. Schou 20 51 96 54.

Aflønning sker efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 22.11.18

Samtaler i uge 48

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.