Specialpsykolog søges til Team for Personlighedsforstyrrelser, Traumer og Sexologi, Lokalpsykiatri Odense Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 05/08/2021 Psykiatrisk Afdeling

Er du uddannet specialpsykolog eller er du psykolog og specialist i psykoterapi med psykiatrierfaring og har du interesse for udredning og behandling af mennesker med personlighedsforstyrrelser og traumer, kan denne stilling være noget for dig. Opstart 1/9 ellers snarest derefter.

Team for Personlighedsforstyrrelse, Traumer og Sexologi (Team PTS) udreder og behandler patienter med personlighedsforstyrrelser og traumer – herunder tilpasningsreaktioner og PTSD. Teamet er organiseret sammen med Team for Sexologi. Teamet har regionsfunktion i forhold til behandling af Personlighedsforstyrrelser, PTSD og Sexologi.

Teamet arbejder tværfagligt og består af overlæge, afdelingslæge, specialpsykologer, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere og sekretærer.

Team PTS har i nogle år været i gang med at omlægge behandlingstilbuddet til patienter med sværere psykiatriske problemstillinger herunder patienter henvist på regionsfunktion. Teamet er i gang med at udvikle behandlingstilbuddet ift. patienter med personlighedsforstyrrelser ind i en mentaliseringsbaseret ramme. KAT-elementer inddrages også specielt ift. PTSD-behandlingen. Behandlingsforløbene er organiseret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens pakkeforløb.

Specialpsykologens opgaver:

 • Visitationssamtaler
 • Komplicerede udredninger
 • Varetage samtaleforløb med patienter med komplekse problemstillinger
 • Varetage gruppeterapi
 • Deltagelse i behandlingskonferencer, supervision og undervisning
 • Varetage specialpsykologens bord sammen med teamets anden specialpsykolog
 • Vejlede og rådgive kollegaer ift. psykopatologiske problemstillinger
 • Videreudvikling af behandlingstilbuddet til målgruppen sammen med resten af teamet
 • Være med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde i teamet med respekt for hinanden

Kvalifikationer

 • Specialpsykolog gerne med psykoterapeutisk interesse, erfaring eller efteruddannelse
 • Autoriseret Psykolog og Specialist i psykoterapi med psykiatrisk erfaring
 • Kan varetage komplekse udredninger, herunder rutine i PSE, SCID, WAIS

Vi ser gerne at du:

 • har interesse for og eller erfaring med udredning og behandling af patienter med personlighedsforstyrrelser og traumer
 • er vant til at arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfaglig arbejdsrelation
 • er robust, fleksibel og god til at skabe tillid med troværdig adfærd
 • engagerer dig fagligt med åbenhed for faglig udvikling
 • vil være med til at skabe et positivt og godt arbejdsmiljø
 • vil være med til at understøtte faglig sparring, vejledning og supervision af egen og andre faggrupper på tværs af teams og afsnit på Psykiatrisk Afdeling Odense

Organisatorisk:

Alle psykologer på Psykiatrisk Afdeling Odense refererer fagligt og ift. personaleforhold til ledende psykolog, der er nærmeste leder. Den daglige drift af de enkelte teams og afsnit varetages af den lokale team- og afsnitsledelse. Du vil blive tilknyttet psykologgruppen på Psykiatrisk Afdeling Odense, der består af ca. 30 psykologer med bred erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund. I psykologgruppen tilstræber vi samarbejde gennem faglig åbenhed og nysgerrighed på tværs af teams og afsnit.

Yderligere information hos:

Ledende psykolog Maria Kristensen tlf. 2364 5427 (ift personaleforhold og fagligt)

Specialpsykolog Lena Skaar tlf.sekretariat 99449400 (ift funktionen som specialpsykolog i teamet)

Funktionsleder Gitte Hundtofte tlf. 9944 8905 (ift daglig teamledelse)

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Afdelingen har en rygepolitik og rygning er ikke tilladt i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist:

5/8 2021

Ansættelsessamtaler:

11/8 2021

 

Vi glæder os til at høre fra dig.