Specialpsykolog søges til Affektivt Team, Lokalpsykiatri Odense Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 18/08/2021 Psykiatrisk Afdeling

Er du uddannet specialpsykolog eller er du psykolog og specialist i psykoterapi med psykiatrierfaring og har du interesse for udredning og behandling af mennesker med affektive sindslidelser, kan denne stilling være noget for dig.

Affektivt Team udreder og behandler patienter med depression, bipolare lidelser, angst og OCD. Teamet er tværfagligt med overlæger, uddannelseslæger, specialpsykologer, SPU’ere og andre psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretærer.

Behandlingen foregår individuelt eller i gruppe med kognitivt tilsnit. Herudover omfatter behandlingstilbuddet bl.a. udredning, medicinsk behandling og psykoedukation af patienter og undervisning af pårørende. Behandlingsforløbene er organiseret dels i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens pakkeforløb og regionsfunktion på affektive lidelser, angst og OCD.

Vi prioriterer en god omgangstone, en god faglig dialog og respekt for hinandens fagområder, som understøtter et godt og tværfagligt samarbejde.

Specialpsykologens opgaver:

 • Visitationssamtaler
 • Komplicerede udredninger
 • Varetage samtaleforløb med ptt med komplekse problemstillinger
 • Varetage gruppeterapi
 • Deltagelse i behandlingskonferencer, supervision og undervisning
 • Varetage specialpsykologers teammøde sammen med teamets anden specialpsykolog
 • Vejlede og rådgive kollegaer ift. psykopatologiske problemstillinger
 • Videreudvikling af behandlingstilbuddet til målgruppen sammen med resten af teamet
 • Være med til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde i teamet med respekt for hinanden

Kvalifikationer

 • Specialpsykolog gerne med psykoterapeutisk interesse, erfaring eller efteruddannelse
 • Autoriseret Psykolog og Specialist i psykoterapi med psykiatrisk erfaring
 • Kan varetage komplekse udredninger, herunder rutine i PSE, SCID, WAIS

Vi ser gerne at du:

 • har interesse for og erfaring med udredning af affektive lidelser og anden psykopatologi
 • har interesse og/eller erfaring med behandling af patienter med depression, bipolare lidelser, angst og OCD.
 • er vant til at arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfaglig arbejdsrelation
 • er robust, fleksibel og god til at skabe tillid med troværdig adfærd
 • engagerer dig fagligt med åbenhed for faglig udvikling
 • vil være med til at skabe et positivt og godt arbejdsmiljø
 • vil være med til at understøtte faglig sparring, vejledning og supervision af egen og andre faggrupper på tværs af teams og afsnit på Psykiatrisk Afdeling Odense

Organisatorisk:

Alle psykologer på Psykiatrisk Afdeling Odense refererer fagligt og ift personaleforhold til ledende psykolog, der er nærmeste leder. Den daglige drift af de enkelte teams og afsnit varetages af den lokale team- og afsnitsledelse. Du vil blive tilknyttet psykologgruppen på Psykiatrisk Afdeling Odense, der består af ca 30 psykologer med bred erfarings- og uddannelsesmæssig baggrund. I psykologgruppen tilstræber vi samarbejde gennem faglig åbenhed og nysgerrighed på tværs af teams og afsnit.

Yderligere information hos:

Overlæge Kenneth Vester Hansen tlf 99448958 (ift daglige arbejdsopgaver i Affektivt Team)

Overlæge Susie Andersen tlf 99448980 (ift daglige arbejdsopgaver i Affektivt Team)

Ledende psykolog Maria Kristensen tlf. 23645427 (ift personaleforhold og fagligt)

Funktionsleder Anne Kamuk tlf. 29105750 (ift daglig teamledelse)

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem den faglige organisation og Danske Regioner. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Afdelingen har en rygepolitik og rygning er ikke tilladt i arbejdstiden.

Ansøgningsfrist:

18/8 2021

Ansættelsessamtaler:

24/8

Vi glæder os til at høre fra dig.