Specialpsykolog/erfaren psykolog søges til Børne-og ungdomspsykiatri Sydjylland, dagafsnittet i Esbjerg den 1. marts eller efter aftale. Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 08/01/2020 Børne- og Ungdomspsykiatri

Vi har en fast stilling ledig som specialpsykolog/erfaren psykolog på 30 timer/uge til dagafsnittet i Esbjerg pr. 1. marts 2020. Dagafsnittet modtager børn og unge i alderen 6-19 år til diagnostisk afklaring og behandlingsforløb af længere varighed ca. 3-4 måneder. Afsnittet er åbent i tidsrummet 08.00-15.00 i hverdage. Der er en skole tilknyttet dagafsnittet og der er ansat tre medarbejdere til at varetage den daglige miljøterapi.

Vores ambition er at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Afdelingen er en del af en velfungerende organisation, hvor vi løbende udvikler behandlingen og tilgangen, så den tilpasser sig nye forhold og udfordringer.

Vi vil vægte at vores kommende kollega:

 • Er specialpsykolog eller erfaren psykolog gerne med bred klinisk og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen inden for det Børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
 • Er i stand til at samarbejde med optagekommunerne med henblik på udslusningsforløb til kommunal efterbehandling eller foranstaltninger.
 • Er engageret, initiativrig og har interesse for børne- og ungdomspsykiatrien, med vilje til personlig og faglig udvikling.
 • Ser tværfaglighed som en fordel og et vigtigt supplement til egen faglighed, hvorved samarbejde bliver en naturlig del af hverdagen.
 • Kan arbejde selvstændigt i en travl hverdag, hvor det er vigtigt at kunne bevare overblikket og strukturere egne (og evt. kollegers) arbejdsopgaver.
 • Kan formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbehandler i kommune og andre relevante samarbejdspartnere.
 • At du er dygtig til at dokumentere, og kan formidle vigtigheden heraf til kolleger.
 • Har et positivt sind og en veludviklet humoristisk sans. 

Vi kan tilbyde:

 • Et job med psykopatologisk diagnostisk udredning og behandling af børn og unge.
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker.
 • Selvstændige arbejdsopgaver med ansvaret for udrednings- og behandlingsforløb, herunder ledelse af kliniske konferencer, med den ansvarlige overlæge på sidelinjen.
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt.
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper.
 • Medansvar i forhold til hensigtsmæssig ressourceanvendelse.
 • Familiebehandling.

Om afdelingen:

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen har ca. 300 ansatte. Afdelingen er fordelt på tre matrikler (Aabenraa, Vejle, Esbjerg) med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg.

Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere ift. personaleansvar og specialeansvarlige overlæger ift. det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.

 

Praktiske oplysninger:

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2020 kl. 12. Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 16. januar 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konstitueret funktionsleder Sarah Starup Jensen tlf. 99447331 eller faglig leder specialpsykolog Charlotte Bang tlf.99447300 eller 21599115 .
 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner.

 Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark, og vil du se hvad Esbjerg kan byde på, så kan du følge linket her:

 Vi glæder os til at høre fra dig.