Specialpsykolog, Ambulant Enhed, Regionspsykiatrien Vest Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi? Vil du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykologfaglige opgaver?

Dette job er udløbet

Vi søger en dygtig specialpsykolog i et vikariat på 1½ år. Stillingen er 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. oktober  2019 i  vores ambulatorier – primært Psykose og Klinik for Udredning.

Ansættelsen er i Ambulant Enhed, som består af 11 ambulante klinikker omhandlende både psykose og affektive lidelser.
Klinikkerne har behandlingssted på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning. Vi ser også patienter i Center for Sundhed, Holstebro. Der må derfor forventes arbejdsdage i både Herning og Holstebro.

Vi er i en omorganiseringsproces mod Gødstrup, og du vil blive en del af et dedikeret
medarbejder- og ledelsesteam, som er i gang med mange udviklingstiltag.

Dit job
Du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med psykologer, sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sekretærer. Klinikkerne udreder og behandler psykiatriske patienter.

Dine primære opgaver bliver:

 • Psykologisk udredning og psykologisk testning
 • Udredning og behandling
 • Godkende epikriser og i samarbejde med læge planlægge behandling
 • Journalisering
 • At indgå i et tværfagligt samarbejde med sparring og supervision

I Ambulant Enhed er vi et fagligt stærkt team, hvor vi hele tiden dygtiggør os. Du vil derfor også indgå i et inspirerende tværfagligt sparringsmiljø.

Regionspsykiatrien Vest er i øjeblikket i gang med nye tiltag for at fjerne ventelister. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores strategier.
Et af tiltagene er en systematiseret opstart af telepsykiatrisk behandling. Dette vil derfor være en stor del af den fremtidige behandling

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har autorisation gerne med speciale inden for psykoterapi eller anden relevant efteruddannelse
 • Har erfaring med og kompetencer indenfor udredning og testning til en bred gruppe af diagnoser
 • Har lyst og evne til at arbejde med forskellige patientgrupper
 • Har evnen til at arbejde selvstændigt og prioritere egne opgaver
 • Har IT kendskab (vi bruger Elektronisk Patient Journal og Outlook)
 • Udviser stabilitet og robusthed
 • Har evnen til at være samarbejdsvillig
 • Har evnen til at bidrage til et højt fagligt miljø
 • Har evnen til at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Udviser fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen
 • Er udviklings- og implementeringsparat

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du meget velkommen til at kontakte enhedsleder Jette Nielsen, tlf.: 2051 1680, enhedsleder Marianne Lauridsen, tlf.: 2423 8813

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning, CV og uddannelsesbevis (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Alternativt kan ansøgningen stiles og sendes til: Regionspsykiatrien Vest, Overgade 17, 7400 Herning. Att.: HR- og Lønmedarbejder Helle Klein.

Ansøgningsfrist er den 10. august 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 34.

Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 

Stillingsdokumenter:

https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=2c863e28-9569-4aa7-8032-ba0e162341ae