Speciallægestilling inden for fagområdet traume/skulder/hånd ved Ortopædkirurgisk Afdeling O – OUH Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 26/10/2021 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Der er mulighed for at søge en 12 måneders speciallægestilling indenfor fagområdet traume/skulder/hånd med besættelse pr 01.02.22 eller efter aftale. Stillingen kan besættes på enten overlægeniveau eller som fase IV-uddannelse.

Om stillingen

Hovedfunktionen vil være i en af de ovennævnte sektorer. Endvidere deltagelse i varetagelsen af den traditionelle bagvagtsfunktion, samt varetagelse af funktionen i Den Fælles Akutmodtagelse. Der vil ligeledes være ambulant samt operativ funktion i Svendborg.

Som speciallæge i sektoren er der mulighed for at opnå større erfaring i komplekse osteosynteser og få kendskab til det højt specialiserede traumatologi/skulder- eller håndkirurgi. Sektorerne har et dynamisk læringsmiljø, hvor supervision foregår på alle niveauer. Der er mulighed for at fokusere på særlige områder i en ofte travl hverdag.

Om afdelingen

Ortopædkirurgisk Afdeling O er en stor, dynamisk, travl og spændende universitetsafdeling, der sætter patienten først med baggrund i faglig kvalitet, forskning og udvikling. Afdelingen har funktioner på såvel hoved-, regions-, højt specialiseret og landsfunktionsniveau og er centralt placeret i OUH’s traumecenterfunktion. Afdelingens læger indgår i den ortopædkirurgiske vagt i FAM. Der er flere veletablerede forskningslaboratorier (knogle-/brusklaboratorium, stereorøntgenlaboratorium og gang-analyselaboratorium), desuden er Ulykkesanalysegruppen en del af afdelingen.

Internt i afdelingen er der tradition for et godt samarbejde mellem sektorerne. Vi tilstræber en god tone og et godt arbejdsmiljø og er afhængige af at alle bidrager til fællesskabet. Afdelingen består af en enhed i Odense og en i Svendborg. Endvidere er der samarbejde med Kolding sygehus og Rigshospitalet.

Se mere om OUH og afdelingen på: http://www.ouh.dk/wm359195

Ansøgning, samtale og ansættelsesvilkår 

Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 kompetencerområder” og yderligere motivation for ansøgning. Ansøgningen skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og evt. efter- og videreuddannelse.

Ansøgningsfristen er d. 26.10.2021  

Der afholdes ansættelsessamtaler den 27.10.21. Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og FAYL respektive FAS.

Tiltrædelse pr. 01.02.22 eller efter aftale.  

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Specialeansvarlig overlæge i traume Morten Schultz-Larsen, tlf.:61 30 35 48. Mail: morten.s.larsen@rsyd.dk
Matrikelansvarlig overlæge og sektoransvarlig i skuldersektoren Peter Kraglund Jacobsen, tlf. 61 67 33 44, mail: peter.kraglund.jacobsen@rsyd.dk
Overlæge og sektoransvarlig i håndsektoren, Jens Werlinrud, tlf. 30 82 80 15, mail: jens.werlinrud@rsyd.dk

Ledende overlæge Lonnie Froberg, tlf: 20 28 03 21. Mail: lonnie.froberg@rsyd.dk

Vi glæder os til at høre fra dig 🙂