Speciallæger søges til Ortopædkirurgi, Sygehus Lillebælt Kolding Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Ansøgningsfrist: 25/01/2021 Sygehus Lillebælt

Speciallæger til Ortopædkirurgi, Kolding Sygehus

Vi søger speciallæger til ansættelse i flere af vores sektorer med tiltrædelse pr. 1. april 2021 eller efter aftale. Afdelingen har aktuelt ledige stillinger inden for skulder-/albuekirurgi, fod-/ankelkirurgi og traumatologi.
 
Kvalifikationer
Ansøger skal være speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi og have interesse inden for ovennævnte områder. Gode samarbejdsevner og lyst til tværfagligt samarbejde mellem faggrupper og forskellige specialer vægtes højt.

Om afdelingen

Afdelingen ligger på Sygehus Lillebælts akutsygehus i Kolding. Vi modtager alle akutte ortopædkirurgiske patienter fra hele Sygehus Lillebælts optageområde. Herudover har vi en stor elektiv aktivitet på skulder-, hånd- og fodområderne. Ud over de nævnte fagområder har afdelingen også en enhed for infektions-, sår- og amputationskirurgi.

Afdelingen samarbejder med Ortopædkirurgi i Vejle, angående akutte patienter med knæskader og akutte problemer ifm. hofte- og knæalloplastik.

Desuden har afdelingen et samarbejde med OUH omkring børneortopædi, således at der dagligt er børneortopædkirurger fra OUH tilstede i afdelingen.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med en mange igangværende projekter.

Afdelingen består af ca. 215 medarbejdere heraf 18 overlæger, 10 afdelingslæger og 3 1. reservelæger – i alt ca. 51 læger.

Vi råder over et sengeafsnit med 45 senge. Der udføres ca. 8000 operationer årligt og 43.000 ambulante besøg. Skadestuen drives af aAutafdelingen med lægelig bemanding fra Ortopædkirurgi. Her er ca. 35.000 besøg årligt.

Om Kolding Sygehus

Sygehus Lillebælt er en sygehusenhed med tre matrikler: Akutsygehuset i Kolding, Kræft- og specialistsygehus i Vejle og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Ortopædkirurgien er fordelt mellem matriklerne, således at Ortopædkiurgi i Vejle primært varetager den elektive ortopædkirurgi og Rygcenteret varetager rygkirurgien. I Kolding er der både akutte og elektive patienter.

Vagtforhold

Afdelingen har forvagt, mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der speciallæge i FAM fra kl. 8 – 23. Herudover er der erfaren traumatolog i tilkaldevagt til sparring for bagvagt, vanskelige operationer og tilfælde med mange multitraumepatienter.

Funktion

Speciallægen vil indgå i en af de nævnte sektorer og varetagelse af sektorens funktioner. Desuden vil der være vagtforpligtigelse.

Alt efter ansøgers kvalifikationer og behov skaber vi plads til oplæring i det fagområde man ansættes i.

Alle speciallæger i afdelingen forventes at deltage i den samlede afdelings opgaver, herunder udvalgsarbejde og deltagelse i arbejdsgrupper. Der forventes desuden deltagelse i afdelingens videnskabelige undersøgelser og kvalitetsmonitorering.
 

Øvrigt

Afdelingen lægger vægt på at sætte patienten først. For at gøre det, arbejder vi aktivt med IPLS – interprofessionel læring og samarbejde, der har vist sig at give gode patientforløb. Derudover prioriteres uddannelse, udvikling og forskning højt. Afdelingen er og skal være et godt lære- og værested.

Ansøgningen

Ansøgningen skal ledsages af et curriculum vitae samt eventuelt andre relevante bilag, indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig indsats.

Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 25. januar 2021. Samtaler forventes afholdt 27. januar 2021.