Speciallæge til Smertecenter Middelfart Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 20/06/2021 Sygehus Lillebælt

Smertecenter Middelfart søger en engageret, dygtig og samarbejdsorienteret speciallægekollega pr. 01.10.21 eller efter nærmere aftale.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer og der er ingen vagtforpligtigelse.

Er du interesseret i:
•    tæt samarbejde i et tværfagligt team af engagerede kolleger med et helhedsorienteret syn på patientforløb og -behandling?
•    behandling af patienter med kronisk non-maligne smerter, hvor håndtering og hjælp til selvhjælp er nøgleord – og hvor du virkelig kan gøre en forskel?
•    at arbejde med det hele menneske, patient-centrerede behandlingsmål og med høj faglig standard?
 
Så kan vi tilbyde dig:
•    18 dedikerede og dygtige kolleger med forskellig specialist-baggrund 
•    et godt fagligt miljø og et godt arbejdsmiljø, som vi værner om i forhold til omgangstone og kollegialitet
•    en arbejdsplads i udvikling, hvor du kan være med til at præge retningen (kvalitet, forskning og projekter)
•    mulighed for videreuddannelse inden for relevante emner og interesseområder
•    en afdeling, der efterlever værdigrundlaget for Sygehus Lillebælt i ord og handling

Vi forventer at du:
•    påtager dig det lægefaglige ansvar, der ligger i et tværfagligt behandlerteam
•    er speciallæge i relevant speciale (fx anæstesiologi, neurologi, reumatologi, psykiatri, arbejdsmedicin eller almen medicin)
•    har erfaring med smertebehandling og/eller motivation for at tilegne dig yderligere kompetencer
•    har gode samarbejds- og kommunikationsevner og bidrager positivt til udviklingen i det Tværfaglige Smertecenter
•    er engageret og lyttende samt besidder situationsfornemmelse og selvindsigt
•    har erfaring fra udvikling, undervisning eller forskning – eller har lyst til at få det
•    er en god kollega, der respektfuldt værdsætter tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Om vores afdeling:
Smertecentret er et selvstændigt afsnit under Anæstesiologisk Afdeling, Vejle og Middelfart Sygehus, og er beliggende på Middelfart Sygehus. Afdelingen er en del af Sygehus Lillebælt.

Vi er fire overlæger, (hvoraf den ene også varetager rollen som lægelig funktionsleder) med forskellige speciallægebaggrund, tre fysioterapeuter, to psykologer, en socialrådgiver, fem sygeplejersker og tre sekretærer. Vi modtager omkring 700 henvisninger årligt. Behandlingen foregår i teams omkring den enkelte patient med et bio-psyko-socialt perspektiv, og fokus er at få et godt liv trods kroniske smerter. Vi konfererer løbende patienterne for at sikre kvalitet og kontinuitet, en helhedsorienteret indsats og for at udnytte personalets kompetencer. En del af behandlingen foregår for mange patienter også ved undervisning på hold.
Du skal varetage behandling af patienter henvist fra primærsektoren med stort set alle typer af kroniske smerter på non-malign basis. Vi lægger vægt på samarbejde med kolleger fra praksis såvel som andre specialer, kommunerne og landets øvrige smerteklinikker.

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen, tlf. 79 40 62 05 eller mobil 40 42 32 03.
Du er også meget velkommen til at kontakte lægelig funktionsleder Christina Reisenhus, e-mail: christina.hoegh.reisenhus@rsyd.dk for at høre mere om dagligdagen eller for at aftale et besøg i Smertecentret.
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside.

Ansættelse og ansøgningsfrist 
Ansøgningsfrist: 20.06.21.
Tiltrædelse pr. 01.10.21 eller efter aftale. 
Vi planlægger ansættelsessamtaler mandag d. 28.06.21.

Ansøgningen forventes bygget op omkring de 7 metakompetencer. Ansøgere til stillingen, som opfylder kravet om 5 års anciennitet som afdelingslæge og søger om overlægestilling bedes anvende dette skema til vurdering af de 7 kompetenceområder til overlægebedømmelse.  

I din ansøgning bedes du anføre mindst to referencepersoner, som ansættelsesudvalget må kontakte, hvis vi beslutter os for at ansætte dig.

Søg venligst via funktionsknappen – vi glæder os til at høre fra dig.