Speciallæge til Rygmedicin, Rygcenter Syddanmark – med mulighed for forskning/klinisk lektorat – en del af Sygehus Lillebælt Rygcenter Syddanmark

Ansøgningsfrist: 01/05/2023 Sygehus Lillebælt

Sætter du patienten først?
Vi søger en fagligt stærk læge, der har interesse for rygpatienter og brænder for at arbejde med udredning og diagnosticering på specialistniveau i et tværfagligt miljø.

Uddybende om stillingen
Rygcenter Syddanmark er en afdeling i Sygehus Lillebælt, som dækker både Rygmedicinsk og Rygkirurgisk udredning og behandling af rygpatienter i Region Syddanmark. 

Vil du være en del af udredningen, diagnostikken, behandlingen og herunder vejledningen af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom på højt niveau?

Vi søger en speciallæge i reumatologi, almen medicin eller andet relevant speciale, der ønsker at være med til at konsolidere og videreudvikle hele vores Rygcenter. Der vil være mulighed for dedikeret tid til forskningsprojektor/klinisk lektorat alt efter kompetencer og præferencer.

Vi forventer, at du

 • er speciallæge i intern medicin – reumatologi, almen medicin eller andet relevant speciale. 
 • har lyst og evne til at være en del af det lægelige fundament i rygmedicinsk afsnit hvor der bruges megen energi på supervision og sparring med de øvrige faggrupper
 • tager medansvar for den faglige udvikling i rygmedicin herunder udarbejdelse af retningslinjer
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • har lyst til at superviserer og undervise kommende kollegaer fra forskellige faggrupper

Vi tilbyder

 • En stilling uden vagt 
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet, patientsikkerhed- og tilfredshed
 • En forskningsaktiv afdeling både kirurgisk og medicinsk 
 • En stilling med hovedvægten på udredning og vejledning af patienter med ikke-inflammatorisk rygsygdom, hvor differentialdiagnostik, supervision og samarbejde med primærsektoren er i fokus
 • En afdeling hvor information og herunder vejledning af patienterne er en central del af behandlingen
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne løser arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med fokus på ”patienten først” og hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.
 • Et individuelt tilpasset introduktionsprogram

Kvalifikationer
Ansøgningen skal/bedes udfærdiget i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. 

Yderligere information
Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til 
Jakob Blaabjerg Espesen, Cheflæge, 29727977/ jakob.espesen@rsyd.dk
Eller 
En af dine måske kommende kollega Helle Howland Wolff, afdelingslæge, 6541 4445, Helle.Howland.Wolff2@rsyd.dk, hvis du ønsker at høre mere om arbejdsfunktioner og arbejdsmiljø

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den indgåede aftale mellem Foreningen af speciallæger og Region Syddanmark
Stillingen ønskes besat 1. juni 2023 eller efter aftale
Stillingen er på 37 timer eller efter aftale

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge stillingen er den 1. maj 2023
Der afholdes ansættelsessamtaler den 8. maj 2023

Uddybende om afdelingen
Rygcenter Syddanmark er en rygmedicinsk og rygkirurgisk afdeling med 160 ansatte fordelt på læger, sygeplejersker, kiropraktorer, fysioterapeuter og lægesekretærer. 

Rygcenter Syddanmarks fælles kerneopgave er, at vi på specialistniveau udreder, vejleder og behandler regionens rygpatienter ud fra den enkelte patients behov. I den sammenhæng er vores fornemmeste opgave at fremme livskvaliteten for vores rygpatienter. Vi er kendt for en høj patienttilfredshed, og modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark med ca. 18.000 årlige henvisninger og ca. 1.000 årlige operationer. 

Vi stræber efter hele tiden af blive dygtigere til gavn for vores patienter. Derfor har forskning en høj prioritet i afdeling, hvor vi har stor forskningsaktivitet inden for både det rygmedicinske og rygkirurgiske område. Herudover har vi stor uddannelsesaktivitet på tværs af faggrupper, hvor vi er med til uddanne vores kommende kolleger. 

Vi forventer derfor også, at nye kolleger har lyst til at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter, så vi i fremtiden fortsat kan levere den bedste behandling til vores patienter – og være en attraktiv arbejdsplads at være en del af. 

Du bliver derfor en del af vores vision om at: 

 • Holde fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning
 • Gå forrest i samarbejdet med Regionens øvrige aktører på rygområdet
 • Sikre en god kultur og et sundt arbejdsmiljø
 • Være en integreret del og drivende kraft i Sygehus Lillebælt

Politisk er man ved at undersøge perspektiverne i at etablere et nærhospital i Middelfart, hvilket kan betyde, at Rygcenteret på sigt skal flyttes til Kolding Sygehus.

Her kan du læse mere om afdelingen: Rygcenter Syddanmarks hjemmeside