Speciallæge til Ortopædkirurgisk afd. Ortopædkirurgi

Ansøgningsfrist: 2019-03-08T23:59:59 Sygehus Sønderjylland

Speciallæge i ortopædisk kirurgi med interesse for traumatologi  

 

En stilling som speciallæge ved ortopædkirurgisk afdeling på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa pr. 15.04.19 eller efter nærmere aftale.  

Den ortopædkirurgiske afdeling på Sygehus Sønderjylland er fordelt på to matrikler: Aabenraa, der varetager al akut kirurgi og traumemodtagelse, og Sønderborg hvor øvrige sektorer varetager elektiv kirurgi indenfor hånd, skulder/albue, fod, idræt og alloplastik.  

Hovedarbejdssted vil være Aabenraa Sygehus med funktion i traumesektoren.  

Traumesektoren har hovedfunktion i traumekirurgi og består af to overlæger og fire afdelingslæger. Hoveduddannelseslæger, introlæger og KBU læger indgår i sektorens funktioner. Der er tilstedevagt for bag- og mellemvagt døgnet rundt.  

Ansøgeren vil indgå i bagvagtslaget med vagtfunktion samt beredskabsvagt hjemmefra. Derudover varetages ambulatorie-funktion, stuegangsfunktion og varetagelse af akutte og elektive operationer indenfor ortopædisk traumatologi. I forbindelse med traumemodtagelse fungerer bagvagten som teamleder.  

Vi søger en bredt uddannet speciallæge i ortopædisk kirurgi med interesse i frakturkirurgi og forventer stor rutine i basale og også gerne avancerede operationer indenfor traume og traumefølger og gerne forskningserfaring.  

Ansøgeren forventes at kunne bidrage positivt til udvikling, ikke mindst inden for sygehusets satsningsområder faglig kvalitet og patientsikkerhed. Lægen forventes at deltage i undervisningen af læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb samt kunne deltage i afdelingens forskningsindsats og bidrage til afdelingens vision om at være landets bedste uddannelsessted for kommende ortopædkirurger. Endelig lægges vægt på gode samarbejdsevner.  

Løn og ansættelsesvilkår iht. aftale mellem Danske Regioner og YL.  

Stillingen ønskes besat pr. 15. april 2019 eller efter nærmere aftale.  

Sidste ansøgningsfrist er fredag 8. marts 2019. Samtaler torsdag 14. marts 2019 i Aabenraa.  

Yderligere oplysninger fås hos: Jens Eggers, ledende overlæge, 79 97 18 10 eller sektoransvarlig for traumesektoren Jesper Schønnemann 28 59 85 33.