Speciallæge til lungemedicinsk afdeling – 1. september 2023 Lungemedicinsk Afdeling J, Odense

Ansøgningsfrist: 06/06/2023 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Lungemedicinsk Afdeling J søger en speciallæge, overlæge/afdelingslæge, med særlig interesse for den noninvasive lungemedicin. Overlægen vil få funktion i den ambulante KOL, Astma og Tuberkulosefunktion. Speciallægen skal sammen med de øvrige speciallæger søge den bedste udnyttelse af ressourcer i hele patientforløbet og medvirke til udvikling og uddannelse af alt personale i afdelingen. Der er ca. 4500 ambulante fremmøder inden for de tre områder tilsammen.  Der er fast tilknyttede speciallæger inden for hvert område, og der er tilknyttede tandemambulatorier til yngre læger.  

Lungemedicinsk afdeling består af et sengeafsnit på 11 senge med 1100 udskrivelser om året og et ambulatorium med ca. 15.000 fremmøder om året. Lungemedicinsk afdeling er en universitetsafdeling på et Universitetssygehus (OUH) med særlig fokus på forskning, højtspecialiserede funktioner og udvikling heraf. Lungemedicinsk afdeling J varetager stort set alle højtspecialiserede funktioner inden for lungemedicin samt regionsfunktion i udredning af lungecancer, svær astma, tuberkulose og komplicerede lungeinfektioner.

Syddansk Center for Astma og kompliceret åndeNød (SCAN) varetager diagnostik og behandling af svær astma samt uafklaret åndenød, laryngale obstruktioner eller arbejdsrelaterede luftvejs- og allergisymptomer i højt specialiseret samarbejde med Arbejdsmedicinsk Afdeling, Allergicenteret, og Øre-Næse-Hals afdelingen OUH, ved regelmæssige MDT. Til det formål udfører centret avancerede lungefysiologiske undersøgelser, såsom provokationtests, ergospirometri og bronkiale test i provokationskammer. Herudover findes et ambulatorium for KOL, bronkiektasier, lungeinfektioner og højt specialiseret varetagelse af bronkial lungevolumen reduktion, samt et ambulatorium der specifikt varetager mykobakterioser.

Under Lungemedicinsk Afdeling J forefindes Syddansk Center for Interstitielle LungeSygdomme (SCILS) som er medlem af European Reference Network (ERN), og varetager interstitielle og sjældne lungesygdomme, udredning til of opfølgning af lungetransplantation, pulmonale mykoser og andre opportunistiske infektioner. Endvidere forefindes nyetableret PUlmo-REuma Frontlinjecenter (PURE), der som et fælles ambulatorium med Reumatologisk Afdeling C varetager komplekse patienter med autoimmune reumatologiske sygdomme med involvering af lunger og pleura. I både SCILS og PURE varetages udredning og behandling i et bredt tværfagligt samarbejde med flere involverede afdelinger der ligeledes er repræsenteret på flere gange månedlige MDT-afholdelse. I enheden Center For Lungekræft (CFL) anvendes ENB, EBUS, pEBUS, EUSb og avanceret ultralyd. OUH Simulationscenter (SimC) anvendes til træning af alle færdigheder for både speciallæger og YL. Vi prioriterer uddannelse og arbejdsmiljø meget højt, og derfor er der god søgning til alle vores uddannelsesstillinger. Den Lungemedicinske Forskningsenhed er i stor vækst og har fokus på klinisk forskning, der kan komme patienter, samfundet og sundhedspersonale til gavn. Enheden har igennem de seneste ti år gennemgået en udvikling med en fordobling i antallet af tilknyttede kliniske forskere og en fem dobling i antallet af peer-reviewede publikationer. Som led i en yderligere integrering imellem klinik og forskning forventes afdelingens speciallæger aktivt at bidrage til afdelingens forskning. For yderligere at understøtte forskerkarriere forløb på seniorforsker niveau, prioriteter afdelingen muligheder for kombinationer imellem klinik og frikøb til forskning højt. Vores målsætning er at være Danmarks bedste lungemedicinske afdeling.

Afdelingen lægger stor vægt på patient- og pårørendeinddragelse, og der arbejdes på tværs i hele afdelingen med b.la ”vælg klogt”, fælles beslutningstagen og feedbackmøder med patienterne. Speciallægen vil få en stor opgave i det arbejde.

 

Faglig profil:

 • Speciallæge i lungemedicin
 • Selvstændighed, initiativrig, proaktiv i løsninger
 • Skal kunne overholde deadlines
 • Vil understøtte en kultur, hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø
 • Har gode kommunikative egenskaber
 • Skal indgå på linje med afdelingens øvrige speciallæger som rollemode og vægte uddannelse af alt personale højt

Funktionsbeskrivelse for funktionsansvarlig overlæge kan rekvireres ved henvendelse til sekretær for afdelingsledelsen Lena.Maria.Christensen@rsyd.dk

 

Vi kan tilbyde:

 • Dedikeret tid til opgaven
 • Understøttelse til uddannelse
 • Et stærkt udviklings- og forskningsorienteret lægefagligt miljø
 • Gode kollegaer
 • Fokus på dine udviklingsmuligheder

Du kan læse mere om afdelingen på her

Se afdelingens forskningsstrategi her

 

Din ansøgning skal:

 • Indeholde motivation med forslag til hvordan du bedst vil kunne gøre en forskel for Lungemedicinsk Afdeling J
 • For ansøgere til overlægestilling disponeres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens “Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger”, kapitel 6 (speciallægens 7 roller) til brug for paragraf 14 godkendelse.
 • Vedlægges CV med oplysninger om tidligere ansættelsesforhold, kliniske kvalifikationer og videnskabelig- og undervisningsmæssig curriculum

Yderligere oplysninger fås hos cheflæge Ole Nørgaard Jensen på tlf. 61693573 eller e-mail. ole.noergaard.jensen@rsyd.dk

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse pr. 1 september 2023

Afdelingens speciallæger deltager i den lungemedicinske specialebagvagt med rådighedsvagt fra hjemmet. Til stillingen indgår også FAM-bagvagt med tilstedeværelse, hvor i øjeblikket 5 speciallæger dækker 7 aften/natte vagter og 4 dagtjenester i weekender på 16 uger. I FAM er man altid 2 medicinske bagvagter aften/nat og alle specialer kan tilkaldes. Der vil være følgevagt og introduktion til FAM efter behov.

 

Region Danmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her:

http://www.regionsyddanmark.dk/wm202311

Ansøgningsfristen er tirsdag den 6. juni 2023

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag 14. juni 2023 eftermiddag eller efter aftale.