Speciallæge til Karkirurgisk Sektion, Kirurgi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En stilling som speciallæge ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk afsnit under Kirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse 1. juni 2019 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet
Om stillingen
Ansøgeren skal være speciallæge i karkirurgi.Vagtstrukturen er med døgnvagt ugens første 4 dage. Ansøgeren må påregne vagt en dag hver anden uge. Ingen vagt fredag, lørdag, søndag.Afdelingen lukkes ned i uge 28,29 og 30 samt uge 7, 42, 51/52 og omkring helligdage.
Der vil kun være en karkirurg tilstede i dagtid til varetagelse af Sårcenteret.Arbejdsområdet er perifer arteriel karkirurgi og venøs kirurgi. Sidstnævnte foregår på Regionshospitalet Silkeborg, og der må påregnes tjeneste der op til 2 dage om ugen.Vores forventninger er, at ansøger er fagligt velfunderet, åben og udadvendt med flair for god dialog og samarbejde. Der vil være gode muligheder for faglig udvikling og forskning.Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som overlæge her.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som afdelingslæge her.

Om afdelingen
Karkirurgisk sektion er en selvstændig fungerende del af kirurgisk afdeling, som den organisatorisk er en del af.

På Karkirurgisk sektion behandles al perifer karkirurgi og carotis sygdomme for den vestlige del af Region Midtjylland hvilket er omtrent halvdelen af befolkningen eller omtrent 650.000 indbyggere. Afdelingen foretager både de åbne og endovaskulære arterielle behandlinger.

Afdelingen varetager behandlingen af varice sygdomme for hele regionen. Sidstnævnte behandlinger foregår på Regionshospitalet i Silkeborg.
Karkirurgisk sektion modtager akutte patienter med perifer karproblematik fra optageområdet mandag til torsdag.

Karkirurgisk sektion har tilknyttet et sår- og et forskningscenter med tilknyttede speciallæger.
Karkirurgisk sektion dækker et optageområde på godt 230.000 indbyggere midt i regionen når det gælder avanceret sårbehandling og anlæggelse af dialysefistler.

Karkirurgisk sektion har på Regionshospitalet i Viborg 10 sengepladser, en arterieklinik og et sårcenter. Den karkirurgiske endovaskulære funktion er fuldt integreret i karkirurgisk regi. Der er adgang til en arteriel operationslinje 4 dage om ugen samt en akutlinje – sidstnævnte i samarbejde med urologer og gynækologer.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Karkirurgisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Franz von Jessen på tlf. 7844 5612, ledende overlæge Einar Pahle på tlf. 7844 6301 eller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag 28. april 2019 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag den 20. maj 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.