Speciallæge til Børne – og Unge Palliativt Team Region Syddanmark H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Ansøgningsfrist: 24/03/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Til Børne – og Unge Palliativt team Region Syddanmark er en stilling på 18,5 timer om ugen ledig til besættelse 1. maj 2019 eller efter aftale.  Stillingen er forankret på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, OUH. Stillingen ønskes besat af speciallæge i pædiatri med interesse for palliation og gerne med specifik erfaring indenfor det neuropædiatriske område.

 

Det pædiatrisk palliative team i Region Syddanmark har eksisteret i knap 3 år. Det er et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgiver, præst, koordinator for frivillige og sekretær. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt og er grundstenen i den specialiserede funktion.  Teamet får ekstern supervision.

 

Der er et tæt samarbejde med familiens behandlingsansvarlige læge, og den palliative indsats udføres sideløbende med primærbehandlingen. Teamet arbejder på at opfylde WHO’s anbefalinger for børnepalliation, hvor den  fornemste opgave er at hjælpe børn, unge og deres familier bedst muligt i en svær tid. Teamet følger børn og unge med livstruende  eller livsbegrænsende sygdomme, og derfor kan forløbene være både korte og lange, og diagnoserne forskellige.

Teamet er udkørende i hele Region Syddanmark og besøger familien i eget hjem, men kan også se dem på regionens hospitaler. Vi kører ud fra HC Andersen Børne- og Unge hospital.

Teamet underviser samarbejdspartnere i hele Regionen.

 

Hvad søger vi?

 

  • Du skal være speciallæge i pædiatri

  • Det er en fordel, hvis du har specifik erfaring fra det neuropædiatriske område eller andet relevant pædiatrisk subspeciale

  • Du skal være interesseret i og gerne have dokumenteret erfaring med tværfagligt samarbejde. Du skal have gode kommunikative evner og gerne dokumenteret erfaring med udvikling af nye funktioner

  • Du skal have kørekort

  • Hvis du ikke allerede har det, skal du være villig til at tage efteruddannelse indenfor palliation

  • Du skal deltage i en toskiftet rådgivende telefonvagt

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Afhængig af ansøgers kvalifikationer kan stillingen besættes som afdelingslæge eller overlæge.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

 

Yderligere oplysninger samt ansøgning:

Yderligere oplysninger kan fås hos specialeansvarlig overlæge Lena Hamm på 3048 4399  eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen på marianne.skytte.jakobsen@rsyd.dk

Ansøgning skal tage udgangspunkt i og dokumentere kompetencer indenfor de 7 lægeroller. Ansøgning stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt via nedenstående ansøgningslink. Ansøgningsfrist er d. 24. marts 2019.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretariatschef Joan Frandsen på joan.frandsen@rsyd.dk

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Børneattesten indhentes hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med ansøger.