Speciallæge søges til Røntgen og Skanning Speciallæge søges til Røntgen og Skanning Regionshospitalet Randers.

Dette job er udløbet

En overlæge stilling er blevet ledig, hvorfor vi søger en speciallæge i radiologi til ansættelse som overlæge pr. 1. juni 2019 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat med en fagligt dygtig og engageret speciallæge i radiologi. Som speciallæge i afdelingen ser vi gerne, at du har en bred uddannelse, der som minimum inkluderer CT- og UL- erfaring, da der som udgangspunkt er vagtforpligtigelse. Der vil være mulighed for at deltage i enkelte eller samtlige modaliteter alt efter interesse. CT kompetencer er dog et stort ønske herfra.
Som speciallæge vil der være undervisningsforpligtigelse af afdelingens uddannelsessøgende yngre læger, ligesom man forventes at kunne varetage funktionen som klinisk vejleder for en intro- eller HU-læge.
Forskning er et af de områder, vi ønsker at fremme i afdelingen. Ansøgere med interesse og erfaring indenfor forskning i diagnostisk radiologi, vil derfor blive hilst velkomne
Da vi udfører et bredt spektrum af billeddiagnostiske undersøgelser og fordi mængden af henviste patienter er støt stigende, kan afdelingen indpasse radiologer med forskellige kompetencer og interesser.

Røntgen og Skanning består af et større billeddiagnostisk afsnit på Regionshospitalet Randers (RRA) og et lille afsnit i Grenå. Afsnittene udførte tilsammen ca. 138.000 undersøgelser i 2018. Primære henvisere er medicinsk-, abdominalkir.-, ortopædkir.-, urologisk-, pædiatrisk- og gynækologisk afdeling samt almen- og speciallæge praksis.
RRA er screeningshospital for colorectalcancer i Region Midt med deraf afledte BD-undersøgelser, ikke mindst CT-kolografier.
Undersøgelsesspektret er bredt, og udføres bl.a. på en 128 slice- og to highend CT-scannere. To 1,5T og en 3T MR-scannere samt fire high-end UL-scannere (GE LOGIQ E9 og Philips).
Aktuelt udføres Intervention i UL.

Afdelingsledelsen er todelt med ledende overlæge og ledende radiograf.
Medarbejderstaben på BD består af 9 overlæger, 3 afdelingslæger, to hoveduddannelses forløb og tre introstillinger, radiografer/sygeplejersker, SOSU assistenter og sekretærer.
Afdelingen er uddannelses sted for radiografer, YL og sekretærer.

Daglig åbningstid er 7.30 til 15.00.
Fra kl 15.00 til 23.00 har YL forvagt med tilstedevær i 7-skiftet rul, medens overlægerne har bagvagt i 8-skiftet rul med tilkald fra hjemmet i samme tidsrum, når forvagten er introduktions- eller hoveduddannelses læge. I weekender og på helligdage strækker vagten sig fra kl 7.30 til 23.00.
I tidsrummet fra kl 23.00 til 08.00 beskrives acutte CT-scanninger udført i Randers, Silkeborg og Horsens i en fælles beskrive enhed bemandet med en speciallæge i Horsens.
Hospitalet er et af Region Midts fire Akuthospitaler.

Forventningerne til dig
– Du har en bred uddannelse og erfaring indenfor det radiologiske spektrum.
– Du har øje for, at patienten er i centrum.
– Du er en rigtig god kollega, der bidrager til at udvikle det faglige høje niveau.
– Du er en engageret vejleder for de yngre læger og for personalekredsen som helhed.
– Du arbejder professionelt med de syv lægeroller.

Vi tilbyder en fast stilling i en organisation, hvor der er mulighed for såvel at arbejde i ret faste tværfaglige teams på de enkelte modaliteter, som at arbejde som mere allround/bredt arbejdende radiolog.

Børneattest i forbindelse med ansættelse, vil blive indhentet i henhold til “lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.”.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på tlf. 7842 0601 eller e-mail: henrniel@rm.dk.

Ansøgningen der skal have vedlagt dokumentation for uddannelse til læge og specialist og udfyldt skema til bedømmelse af de lægefaglige kompetencer samt CV, skal være modtaget elektronisk senest søndag d. 7. april 2019.
Ansættelsessamtaler forventes at kunne afholdes i uge 15.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale