Speciallæge søges til RehabiliteringsCenter for Muskelsvind i Høje Taastrup

Dette job er udløbet

Brænder du for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring livslange patientforløb med god tid til den enkelte patient og dennes pårørende? Kan du lide at have fleksibel arbejdstid og have mange forskellige funktioner? RehabiliteringsCenter for Muskelsvind søger en speciallæge til det tværfaglige team i Høje Taastrup.

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) varetager højtspecialiseret neurorehabilitering af personer med muskelsvind og amyotrofisk lateral sclerose (ALS) i tæt samarbejde med de neurologiske og pædiatriske afdelinger og kommunerne. RCFM er et selvejende landsdækkende sengeløst sygehus, hvor bruger- og pårørendekontakten foregår ambulant eller i brugerens hjem.

Vi søger en speciallæge der:

 • har erfaring med eller interesse for rehabilitering som en helhedsorienteret indsats
 • der har lyst til at motivere patienterne til et aktivt og deltagende liv i et progredierende sygdomsforløb
 • har eller har lyst til at tilegne sig viden om neromuskulære sygdomme
 • kan se sig selv som konsulent, hvor opgaven er at rådgive, vejlede, undervise og formidle frem for at diagnosticere og behandle.
 • har en bred indsigt i hvilke sundhedsydelser, der varetages i de forskellige sektorer
 • er god til at netværke og har lyst til samarbejde med behandlingsspecialisterne i både indland og udland
 • har lyst til at indsamle viden om de forskellige diagnosegrupper, så denne viden kan bruges fremadrettet i rehabiliteringsøjemed
 • har lyst til at indgå som ene læge i et stærkt tværfagligt konsulentteam bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer
 • har lyst til at være med til at definere og strukturere egne funktioner og opgaver.

Vi tilbyder

 • En vagtfri stilling med fleksibel arbejdstid
 • En meget vekslende arbejdsdag med mange forskellig typer opgaver Stillingen har udgangspunkt i Høje Taastrup med Østdanmark som primært arbejdsområde. Der vil dog forekomme møder i Århus
 • 37 timer ugentlig med fleksible arbejdsdage og af og til weekendarbejde
 • Ansættelsesstart pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale
 • Gode muligheder for deltagelse i forskning og udviklingsarbejde
 • Ansættelse efter kvalifikationer.

Eksempler på lægefaglige funktioner

 • Lægefaglig rådgivning og sparring til brugere, pårørende, samarbejdspartnere og kolleger
 • Deltagelse ved tværfaglige møder med samarbejdspartnere i komplekse sager
 • Formidling om muskelsvind og ALS, herunder undervisning af patienter, pårørende og fagpersoner
 • Deltagelse på konferencer i ind- og udland
 • Visitation af nyhenviste patienter samt visitation til opfølgende ydelser

Om RCFM
RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger sekretariatet, en forsknings- og udviklingsafdeling og konsulentfunktionen for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktionen for Østdanmark. Der er 11 medarbejdere i Høje Taastrup. RCFM har i alt 35 medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer. Der er 3200 børn, unge og voksne med muskelsvind eller ALS henvist til RCFM. Læs mere om RCFM og neuromuskulære sygdomme på www.rcfm.dk.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås fra 30. juli ved henvendelse til direktør og cheflæge Heidi Aagaard, tlf. 22652400.

Ansøgning

 • Sendes til job@rcfm.dk
 • Ansøgningsfrist tirsdag den 12. august 2018
 • Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet torsdag den 16. august 2018 i, samt evt. 2. samtale fredag d. 24. august 2018 i Høje Taastrup.