Speciallæge søges til psykiatrisk FAM i Aabenraa i december og januar Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Ansøgningsfrist: 2018-12-03T23:59:59 Psykiatrisk Afdeling

Vi søger en speciallæge der gerne vil have et hurtigt bekendtskab med psykiatrisk FAM i Aabenraa med mulighed for at fortsætte i anden stilling. Vi ønsker en speciallæge som har interesse i akut psykiatri, udredning af komplekse kliniske problemstillinger med somatisk comorbiditet og psykiatrisk differential diagnostik. Der er et godt samarbejde med somatikken om den akutte patient mhp helhedsorienterede sammenhængende patientforløb.

Om psykiatrisk FAM i Aabenraa

Psykiatrisk FAM i Aabenraa er en del af somatisk FAM. Psykiatrisk FAM Aabenraa modtager alle psykiatriske patienter til indlæggelse i psykiatrisk afdeling Aabenraa fraset tvangsindlæggelser og retslige patienter, som indlægges direkte i sengeafsnittene.

Psykiatrisk FAM Aabenraa har tre psykiatriske sengepladser i somatisk FAM, samt visitationsfunktion til stationære psykiatriske sengeafsnit.

Om stillingen

Som speciallæge er du ansvarlig for faglig ledelse og udvikling af FAM med reference til afdelingsledelsen.

Du er endvidere ansvarlig for effektiv drift og udnyttelse af FAM-sengene i samarbejde med den sygeplejefagliglige ledelse.

Du har akut tilsynsfunktion i FAM i dagtid og modtager ligeledes alle opkald på bagvagtsniveau i dagtid. Du superviserer og vejleder forvagten i modtagelsen af akutte patienter.

Du indgår i bagvagtslaget i sengeafdelingen i Aabenraa med ca. 3 vagter pr. måned. Vagtbelastningen er begrænset og udenfor tjenestested.

Speciallægen indgår i afdelingens samlede gruppe af speciallæger. Vi fokuserer på social kapital og fælles opgaveløsning med stort fokus på supervision af den kommende generation.

Vi vil gerne drøfte dine individuelle ønsker.

Om os

Psykiatrisk FAM i Aabenraa er en del af Psykiatrisk afdeling Aabenraa. Psykiatrien i Aabenraa har

  • Fælles akutmodtagelse beliggende i somatikken
  • 92 sengepladser, fordelt på 6 integrerede åben/lukkede sengeafsnit,
  • Lokalpsykiatrier beliggende i hhv. Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg
  • OPUS, ældrepsykiatrisk ambulatorium og oligofreni team i Aabenraa.

Afdelingens miljøterapeutiske fundament er relationsbehandling både i sengepsykiatrien og lokalpsykiatrien. Personalet uddannes løbende i relationsbehandling.

Afdelingen prioriterer forskning og der er mulighed for tilknytning til forskningsenheden i psykiatrien i Sygehus Sønderjylland ved professor Elsebeth Stenager. http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm475894

Psykiatrisk afdeling Aabenraa er nybygget med moderne patientvenlige faciliteter med døgnrytmelys, sanserum, motionsrum, sportshal og flotte enestuer med badeværelse.

Psykiatrisk afdeling Aabenraa ligger i tilknytning til det somatiske sygehus i Aabenraa, hvortil der er et tæt samarbejde.

Aabenraa Sygehus ligger ved motorvejsafkørslen og er nem og hurtig at komme til i bil. Der er gode offentlige transportforbindelser med tog til Rødekro/bus til Aabenraa, samt lufthavn i Sønderborg med forbindelse til Kastrup.

Planer for psykiatrien i Region Syddanmark kan ses på www.regionsyddanmark.dk

 Se mere om Aabenraa Kommune Aabenraa

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FAS eller FAYL.

Henvend dig allerede i dag og hør nærmere, hos ledende overlæge Lene Høgh, telefon 51 41 51 18, mail lene.hoegh@rsyd.dk

Vi glæder os til at høre fra dig