Speciallæge søges til 1årigt vikariat i det Affektive Team i Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Vejle 1. september 2022 Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 12/08/2022 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du speciallægen, som brænder for at arbejde med børn, unge og deres netværk i udrednings- og behandlingsforløb? Er du fagligt engageret og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien, samtidig med at du bidrager til at få hverdagen i ambulatoriet til at fungere optimalt for såvel patienter, netværk og kollegerne? Så er det måske dig vi søger! 

 

Vi har et etårigt vikariat ledigt som speciallæge på 37 timer/uge til ambulatoriet i Vejle 1.september 2022. Stillingen er tilknyttet det børne-affektive team, som primært arbejder med ambulante udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge i alderen fra 4 til 13 år ift. angstlidelser, OCD, depressioner, bipolar sindslidelse, personlighedsforstyrrelser og psykoser. Teamet varetager ambulatoriets børne akutfunktion og tilbyder både psykoedukative og terapeutiske gruppeforløb for børn og unge.

 

Vores ambition er, at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af de nyeste forestillinger om en velfungerende organisation, der kan tilpasses nye forhold og udfordringer. 

Børne- og ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 300 ansatte, heraf 30 dygtige og tilgængelige læger. 

 

Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner. 

 

Vi kan tilbyde  

 • Overordnet fagligt ansvar for driften af et klinisk delområde indenfor det affektive område, i tæt samarbejde med matrixorganisationen. 
 • Arbejde med fokus på at udvikle og sikre kvaliteten af udrednings- og behandlingsarbejdet  
 • En hverdag med faglige udfordringer. Vi arbejder for at give barnet, den unge og familien en kvalificeret behandling, hvor der tages hensyn til barnet/den unge samt familiens behov og ønsker.
 • En arbejdsplads hvor det tværfaglige samarbejde er en stor del af vores hverdag og vægtes højt.
 • Konsultativt arbejde / netværksarbejde i forhold til skoler, socialforvaltning og andre eksterne instanser
 • Deltagelse i bagvagtsordning
 • Stå for intern undervisning og supervision af andre faggrupper, specifikt ift. det affektive område
 • Mulighed for efteruddannelse og individuelle tilpasninger ift forskning, undervisning mm

 

Hvem er du: 

 • Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
 • Engageret og har interesse i at videreudvikle faget 
 • Bidrager aktivt til implementeringen af Den Syddanske Forbedringsmodel 
 • Åben, selvstændig og god til at samarbejde med tværfagligt  
 • God til at bevare overblikket i strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag 
 • Fleksibel i løsning af de samlede lægelige opgaver i afdelingen 

 

Om afdelingen: 

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde for 4-19-årige i Sydjylland. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg, med ambulante funktioner på alle matrikler og sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland har ca 330 medarbejdere ansat svt ca 285 årsværk. Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, per 01.06.22 bestående af en konstitueret afdelingschef og en oversygeplejerske som understøttes af stabsfunktioner vedr. administration, økonomi, arbejdsmiljø, forbedringsarbejde, planlægning og strategiske initiativer.

Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere og ledende overlæger på matriklerne ift. personaleansvar samt faglige matricer som koordinerer den faglige udvikling, som i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 

 

Praktiske oplysninger: 

Ansøgningsfristen er den 12.auguse 2022. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved ledende overlæge Sanne Kloppenborg, tlf. 20123929 eller konstitueret afdelingschef Louise Schwarz 23642143.

 

Løn- og ansættelsesvilkår: 

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den faglige organisation og Danske Regioner. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig !