Speciallæge, Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus Røntgenafdelingen, Vejle og Middelfart Sygehuse

Ansøgningsfrist: 01/05/2019 Sygehus Lillebælt

 

Bredt funderet speciallæge i radiologi søges til en stilling på Røntgenafdelingen, Vejle-Middelfart Sygehus 

 

  • Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling  
  • Hvor patienten sættes først 
  • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø 
  • Hvor vi gerne vil grine hver dag 
  • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret 
  • Hvor du er med i et godt team af gode kolleger 
  • Hvor der er ryddede lister hver dag 
  • Hvor du kan være med til at definere dine interesse- og arbejdsområder 

Er Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart måske noget for dig. 

 

Vi søger en radiolog til en speciallægestilling i radiologi (afdelings- eller overlæge).  

 

På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Opgaveglidning med bl.a. brug af beskrivende radiografer og kiropraktorer er en hjørnesten i afdelingen. Opgaveglidning er fortsat en vigtig parameter for at løfte de stigende krav til radiologisk service. 

 

Lidt om afdelingen 

Afdelingen er en mellemstor røntgenafdeling fordelt på de to matrikler på Vejle Sygehus og Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Der er et mammacenter på matriklen i Vejle med udredning af mammacancerpatienter og screeningsenhed. 

 

Matriklen i Vejle har, som en del af specialesygehuset i Vejle, en stor onkoradiologisk produktion af fortrinsvis CT. I Vejle er der desuden afdelinger inden for urologi, ortopædkirurgi, organkirurgi, medicin, ØNH- og øjenafdeling. Der foregår et udstrakt samarbejde med de praktiserende læger i optageområdet for Vejle-Middelfart – bl.a. med brug af åbne ambulatorier inden for muskuloskeletal røntgen, røntgen af thorax og UL af abdomen. Afsnittet i Middelfart samarbejder tæt med Rygcenter Syddanmark om udredning af rygpatienter i hele Region Syddanmark. 

 

Der er et godt samarbejde med de kliniske afdelinger både mht. at bedrive klinisk radiologi af høj faglig kvalitet, høj patientoplevet kvalitet samt forskning af høj international standard. Afdelingen har en professor i gastrointestinal radiologi.  

 

Afdelingens produktion (2018): 46.500 CT-scanninger, 24.000 MR-scanninger, 33.300 UL-scanninger, 28.000 Mammografier og mamma-UL, 17.000 Mamma-screeninger, 64.000 Skeletundersøgelser, 25.000 røntgen af thorax.  

 

Forventninger til en radiolog på afdelingen 

Du er bredt interesseret i almen radiologi, men har også interesse inden for andre subspecialer som eks. onko- eller uroradiologi. Du er interesseret i at arbejde med flere billedmodaliteter inden for radiologien (MR, CT, UL, intervention). Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug. Du forventes at kunne varetage supervisionsopgaver for bl.a. yngre læger, beskrivende læger og kiroprakatorer. Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor det forventes, at du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider. 

 

Ønsker for arbejdsområder udover ovennævnte søges imødekommet. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

 

Du bedes fremsende en motiveret ansøgning samt et CV, publikationsliste og motiveret ansøgning samt referencer, som vi kan kontakte. 

 

Hvis du er interesseret i en overlægestilling, beder vi dig udfylde ”Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere”, som du finder på http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag. 

 

Stillingen forventes besat pr. 01.08.2019 eller efter nærmere aftale. 

 

Ansøgningsfrist er 01.05.2019.