Speciallæge til Psykiatrien Syd, Vordingborg Vil du være en del af en moderne psykiatriorganisation, der har ambitioner om høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb? Foretrækker du at arbejde i et uformelt arbejdsmiljø med fladt hierarki og mulighed for indflydelse og selvstændighed?

Dette job er udløbet

Psykiatrien i den sydlige del af Region Sjælland skal sætte et nyt hold af speciallæger i psykiatri, da vi står overfor et generationsskifte i vores lægestab. Vi synes selv, vi tilbyder et ønskejob, og vi håber, du vil være med!

På udkig efter moderne psykiatri med socialt og fagligt miljø?

Du bliver en del af udviklingsorienteret og ambitiøs arbejdsplads med 330 ansatte, hvor vi sætter os høje mål og standarder. Eksempelvis har vi reduceret anvendelsen af tvang med over 50%, har et godt uddannelsesmiljø, og er ved at starte forskning i samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed i Slagelse. Vi ser efteruddannelse og forskning som vigtige aktiviteter, der styrker fagligheden og bidrager til rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Du skal kunne lide en åben og uformel kultur med høj grad af sammenhold, fleksibilitet og tværfaglighed i opgaveløsningen, hvilket udmønter sig i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper. Vi ser drøftelser af faglige uenigheder som en styrke, der kan bidrage til at udvikle organisationen og skabe bedre patientforløb.
Ambitioner om høj faglighed?

Du er speciallæge i psykiatri og har erfaring med og interesse for at arbejde bredt med psykiatri. Vores sengeafsnit er inddelt efter diagnoser, så de tre afsnit har primært patienter med hhv.:

  • Psykotiske lidelser og dobbeltdiagnoser
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Affektive lidelser

Du er initiativrig og har lyst til at bidrage til udviklingen af psykiatrien, samarbejdet og den faglige kvalitet. Du er en holdspiller og trives med at samarbejde på tværs af faggrupper for at sikre, at vores patienter bliver mødt af en høj sundhedsfaglig kvalitet.

På udkig efter moderne psykiatri med socialt og fagligt miljø?

Vi er en moderne sygehusorganisation, der tilbyder udredning, behandling og pleje til mennesker med psykisk sygdom. Vi er en del af et samlet sundhedsvæsen, hvor relationen til både kommuner, praktiserende læger, patientorganisationer, patienter og pårørende er central. Vi ser vores patienter som partnere og styrer efter det, der skaber værdi i denne relation.

Vores psykiatrisygehus er beliggende i Vordingborg i naturskønne omgivelser tæt på kysten. Den ambulante psykiatri er inddelt i klinikker, der primært varetager udredning og behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser, mens distriktpsykiatrien udreder og behandler patienter med psykotiske lidelser og patienter med dom til behandling. De ambulante enheder er beliggende i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og Maribo.

De enkelte afdelinger og ambulante enheder ledes af en afdelingssygeplejerske/teamleder og en afsnitsansvarlig overlæge/teamoverlæge i fællesskab. Vi har 70 sengepladser, heraf 10 i den Psykiatriske Akutmodtagelse og tre brugerstyrede senge.

Vi søger

  • Afsnitsansvarlig overlæge til afdelingen for psykotiske lidelser og dobbeltdiagnoser
  • Overlæge til sengeafsnit (afsnittet afhænger af ansøgerens interesse)
  • Overlæge, gerne teamoverlæge, til distriktspsykiatrien i Nykøbing Falster-Maribo
  • Overlæge til klinikken i Næstved

Fagligt inspirerende miljø

Ønsker du indflydelse på videreudviklingen af psykiatrien som en del af et nyt speciallægeteam, der kan og vil bære udviklingen videre og sikre en moderne psykiatri nu og i fremtiden? Mulighed for at specialisere sig i en eller flere af vores patientgrupper, hvis det har interesse.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Du er meget velkommen til at komme på uforpligtende besøg, eller du kan ringe og høre nærmere om stillingen hos ledende overlæge Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62 eller ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.

Løn og ansættelsesforhold

Løn efter gældende overenskomst. Du kan også ønske fleksibel arbejdstilrettelæggelse, fx med fremmøde fire dage ugentligt. Selvfølgelig er der også mulighed for deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelser efter behov.

Ansøgningsfrist 18.10.17

Ansættelsessamtaler løbende