Speciallæge/overlæge til stilling på urologisk, plastik- og organkirurgisk anæstesiafsnit, Vejle Sygehus Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 23/10/2022 Sygehus Lillebælt

Velorganiseret og travl operationsgang søger pr. 01.01.23 en ny kollega med interesse for organisering, samarbejde, kommunikation og uddannelse. 

Stillingen dækker over funktioner på tværs af afsnittet for dagkirurgi, hvor der udføres mindre kirurgiske indgreb, ESWL behandling, samt dage med børneanæstesi, og den centrale operationsgang, hvor der udføres abdominal cancerkirurgi, blandede urologiske operationer samt plastikkirurgiske indgreb. Den centrale operationsgang har både elektive og akutte operationer, ca. 3000 patienter årligt.

På Vejle Sygehus er vi stolte af vores holdånd og gode uddannelsesmiljø, og vi har en mangeårig tradition for godt og konstruktivt samarbejde mellem de kirurgiske afdelinger og Anæstesiologisk Afdeling for at sikre excellente patientforløb.

Vi ønsker dit bidrag til den høje kvalitet, arbejdsglæde og konstante udvikling, vi er i. Har du særlige kompetencer, vil de forsøges anvendt i vores drift.

Vi varetager uddannelse af falckreddere, medicinstuderende, 5 anæstesikursister, 6-7 introduktionslæger og 2 x 2 HU-læger årligt.

Vi søger en nykollega med:
– høj faglighed og professionalisme
– ønsket om at bidrage til vores gode arbejds- og uddannelsesmiljø
– lyst til at indgå i et team med 4 andre speciallæger
– interesse for den daglige ledelse af operationsafsnittet og med mulighed for deltagelse i teamledelsesfunktionen
– respekt for Sygehus Lillebælts vision om at sætte patienten først
– særligt engagement i enten forskning, kvalitetssikring, uddannelse eller perioperativ medicin.

Vi tilbyder:
– en arbejdsplads med højt til loftet
– en afdeling, som aktuelt ikke har vakancer blandt anæstesisygeplejerskerne
– chancen for at du selv kan præge dit videre lægeliv med f.eks. ledelsesudvikling, subspecialisering og forskning
– plads til at pleje individuelle faglige interesser og særlige kompetencer
– værdsættelse og anerkendelse af dedikation og foretagsomhed.
– mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts lederprogram
– et godt og inspirerende arbejdsmiljø og fokus på uddannelse og læring
– gode muligheder for forskning.

Om Anæstesiologisk Afdeling, Vejle-Middelfart
Anæstesiologisk Afdeling, Vejle-Middelfart er en afdeling, hvor vi prioriterer velorganiserede patientforløb og høj kvalitet i patientbehandlingen. Afdelingen er en del af Sygehus Lillebælt. Vi er 18 speciallæger og 9 uddannelsessøgende læger.
Vi dækker anæstesi til følgende specialer: Ortopædkirurgi, organ-, plastik- og mammakirurgi, urologi, øre-næse-hals-sygdomme, øjensygdomme, ECT og rygkirurgi. Vi varetager samlet ca. 13.000 anæstesier årligt. Den største andel af de kirurgiske procedurer er elektive med 18 lejer i dagstid.
Rygkirurgi foretages på Rygcentret, Middelfart Sygehus.
Vagtbærende speciallæger skal kunne varetage intensiv terapi på vores intensiv afsnit, som omfatter 6 pladser.
Vi har et børneanæstesiologisk vagthold, som varetager anæstesi til børn under 10 år.
Vagten er tilstedeværelse som bagvagt (2-delt) med uddannelsessøgende læge i forvagt samt tilkaldevagt fra egen bolig.

Vagtfunktion
Stillingens vagtfunktion er både i tilstedeværelses- og rådighedsvagter, som fordeles mellem 16 speciallæger med hensyntagen til bopæls afstand til sygehuset. Weekendarbejde planlægges efter højst 2 weekender pr. 8. uge.
Vagtarbejdet dækkes af en forvagt, en bagvagt og en tilkaldevagt og består hovedsageligt af anæstesier til urologiske og otologiske patienter, herunder børn, samt varetagelse af intensiv terapi.

Er du interesseret?
Vil du høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Susanne Bøgeholt Kloster, tlf. 79 40 62 06 eller 20 77 44 16, e-mail: susanne.boegeholt.kloster@rsyd.dk, eller uddannelsesansvarlig overlæge Stine Kähler tlf. 79 40 62 20, e-mail: stine.kahler@rsyd.dk

Se funktionsbeskrivelse for stillingen.

Læs mere om Vejle Sygehus og afdelingen.

Ansættelsesvilkår
Løn – og ansættelsesforhold i henhold til aftale indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Ansættelsen er betinget af en ren børneattest.

Faglig bedømmelse
Den faglige bedømmelse sker med udgangspunkt i de 7 læge-kompetencer: medicinsk ekspert, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae.

Ansøgere som opfylder 5 års anciennitet som afdelingslæge, bedes anvende dette skema til overlægebedømmelse.

Ansættelse og ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist den 23. oktober 2022, og vi forventer at afholde samtaler den 26. oktober 2022.

Tiltrædelse pr. 1. januar 2023 eller efter aftale.

I din ansøgning bedes du anføre mindst to referencer, som ansættelsesudvalget må kontakte, hvis vi beslutter os for at ansætte dig.

Søg venligst via funktionsknappen – vi glæder os til at høre fra dig.