Speciallæge/overlæge til spændende stilling i ortopædkirurgisk anæstesiafsnit, Vejle Anæstesiologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 08/12/2021 Sygehus Lillebælt

Brænder du for at forbedre kvaliteten i anæstesi og smertebehandling for patienterne?
Er du interesseret i anæstesi til ortopædkirurgiske patienter – og organisering af patientforløb på tværs af afdelinger og operationsgange? Så er denne stilling helt sikkert noget for dig!
Stillingen er ledig pr. 01.03.22., hvor en af vore faste anæstesiologer går på pension. Vi søger derfor en dedikeret speciallæge til vores ortopædkirurgiske anæstesiafsnit.

Funktionen for speciallægen tænkes at gå på tværs mellem afsnittet for dagkirurgi og centrale operationsgang, hvor der udføres alloplastikkirurgi.
Dagkirurgisk afsnit har skulder– og knækirurgi. Den årlige aktivitet er her ca. 1600 operationer. Den centrale operationsgang har et stort antal elektive knæ- og hoftealloplastikpatienter med ca. 1900 patienter årligt.

Mellem Ortopædkirurgisk Afdeling og Anæstesiologisk Afdeling er der en lang og stabil tradition for at samarbejde om forskning. Der vil derfor være gode muligheder for forskning, også i samarbejde med Ortopædkirurgisk Afdeling.

Stillingen er med vagtfunktion i tilstedeværelsesvagt.

Vi søger en speciallæge med:
–    høj faglighed
–    kompetence i regional anæstesi
–    engagement i at forbedre patientforløb

Vi tilbyder:
–    mulighed for at sætte eget fodaftryk på en ny tværgående funktion mellem dagkirurgi og alloplastikkirurgi
–    deltagelse i teamledelsesfunktion
–    mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts lederprogram
–    et godt og inspirerende arbejdsmiljø og fokus på uddannelse og læring
–    gode muligheder for forskning

Om Anæstesiologisk Afdeling, Vejle-Middelfart
Anæstesiologisk Afdeling, Vejle-Middelfart er en afdeling, hvor vi prioriterer velorganiserede patientforløb og høj kvalitet i patientbehandlingen. Afdelingen er en del af Sygehus Lillebælt. 
Vi er 18 speciallæger og 9 uddannelsessøgende læger.

Ud over ortopædkirurgi, dækker vi også anæstesi til følgende specialer:
Organ-, plastik- og mammakirurgi, urologi, øre-næse-hals-sygdomme, øjensygdomme, ECT og rygkirurgi. Den største andel af kirurgiske procedurer er elektiv med 18 lejer i dagstid. 
Vi varetager samlet ca. 13.000 anæstesier årligt. 
Rygkirurgi foretages på Rygcentret, Middelfart Sygehus. 

Vagtbærende speciallæger skal kunne varetage intensiv terapi på vores intensiv afsnit, som omfatter 6 senge.

Vi har et børneanæstesiologisk vagthold, som varetager anæstesi til børn.

Vagten er tilstedeværelse som bagvagt (2-delt) med uddannelsessøgende læge i forvagt samt tilkaldevagt fra bolig.

Er du interesseret
Vil du høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen, tlf. 79 40 62 05 eller 40 42 32 03,  e-mail: lisbet.tokkesdal.jensen@rsyd.dk.
Se funktionsbeskrivelse for stillingen.
Læs mere om Vejle Sygehus og afdelingen her.

Ansættelsesvilkår
Løn – og ansættelsesforhold i henhold til aftale indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
Ansættelsen er betinget af en ren børneattest. 

Faglig bedømmelse
Den faglige bedømmelse sker med udgangspunkt i de 7 læge-kompetencer: medicinsk ekspert, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae.
Ansøgere som opfylder 5 års anciennitet som afdelingslæge, bedes anvende dette skema til overlægebedømmelse.

Ansættelse og ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist den 8. december 2021, og vi forventer at afholde samtaler den 16. december 2021.
Tiltrædelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

I din ansøgning bedes du anføre mindst to referencepersoner, som ansættelsesudvalget må kontakte, hvis vi beslutter os for at ansætte dig.

Søg venligst via funktionsknappen – vi glæder os til at høre fra dig.