Speciallæge/overlæge til Lokalpsykiatrien i Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 20/06/2021 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk afdeling i Vejle søger en speciallæge i psykiatri til vores Lokalpsykiatri i Vejle. Vi søger en kollega, der kan bidrage positivt til afdelingens udvikling med fokus på kvalitet i behandling, inspirerende uddannelsesmiljø og godt arbejdsmiljø.

Afdelingen har også fokus på anvendelse af ny teknologi og forskning med det sigte, at styrke den ambulante indsats og reducere anvendelsen af tvang.

Er du speciallæge i almen medicin eller børne- ungdomspsykiatri, kunne stillingen også være interessant for dig, så hold dig ikke tilbage med at ansøge.

Stillingen ønskes besat: 1. juli 2021 eller efter aftale.

Om stillingen

Som speciallæge er du ansvarlig for undersøgelse og behandling af patienterne i eget team alt efter behov. Det er tværfaglige teams i lokalpsykiatrien og der findes blandt andet Team for Affektive lidelser, Angst team, oligofreni team, Udredningsteam, Visitationsteam, Psykose team, OPUS og OPT (opsøgende psykose team). Der er 4 speciallæger i psykiatri lokalpsykiatrien og et antal yngre læger. Såfremt du har interesse for forskning, er der også muligheder for det.

Opgaverne tæller bl.a.:

• Deltagelse i tværfaglige konferencer.

• Indgå i ambulatoriearbejde, herunder evt. terapeutiske forløb.

• Deltagelse i kliniske konferencer.

• Deltagelse i lægemøder mv.

• Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden

Du vil blive inddraget i afdelingens udvikling, nytænkning og ledelse og vil som speciallæge blive en del af en engageret gruppe af læger. Vi sætter samarbejde på tværs meget højt – både internt og eksternt.

Vi er som organisation rimelig fleksible og der kan også være mulighed for at prøve kræfter med andre teams i de øvrige lokalpsykiatrier eller på sengeafsnit, hvis der er ønske herom på et tidspunkt. 

Stillingen er som udgangspunkt med deltagelse i bagvagtslaget.

Lokalpsykiatrien i Vejle er placeret i Sundhedshuset (Vestre Engvej 51B, 5.sal, 7100 Vejle).

Video om afdelingen:  https://youtu.be/0eEuFkkUO7M

Psykiatrisk Afdeling Vejle

Psykiatrisk afdeling i Vejle er et nyopført psykiatrisygehus fra 2017 beliggende ved skov og vand (Nordbanen 5, 7100 Vejle). På Psykiatrisk afdeling i Vejle findes 5 sengeafsnit (affektiv afsnit (02/03), psykose afsnit (06/07), ældre afsnit (04), afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning (05) og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Udgående fra PAM har vi også vores mobile skadestue (DMS) og Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU).

Afdelingen har tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Vejle og Fredericia, som har følgende udredning og behandlingstilbud:

 • Visitationsteam
 • Udredningsteam
 • Teams for psykose- og affektive lidelser (herunder bl.a. et team for angst og ADHD)
 • OPT – opsøgende psykose teams
 • OPUS 
 • Almenpsykiatriske teams
 • Team for gerontopsykiatri
 • Demensklinikken Lillebælt
 • Team for oligofreni 
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for selvmordsforebyggelse 

Sengeafsnit og lokalpsykiatrier har et godt samarbejde og fælles møder samt videokonferencer.

Der foreligger en samlet udviklingsplan for Psykiatrien i Region Syddanmark, således at videreudvikling af afdelingens behandlingstilbud pågår, og du forventes at tage aktivt del heri. Dine særlige kompetencer vil kunne medinddrages i afdelingens samlede behandlingstilbud fremover.

Krav og kompetencer

Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført speciallægeuddannelse og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område. Du vil påtage at arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling, af patienter med psykiske lidelser.

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 lægeroller: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

 • Den medicinske ekspert 
 • Kommunikator 
 • Samarbejder 
 • Leder/administrator 
 • Sundhedsfremmer 
 • Akademiker 
 • Professionel 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Vi tilbyder

Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram for alle læger, ligesom der tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde.

Vi har faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer.

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykiske syge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et netop godt samarbejde mellem lokalpsykiatrien og sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten. Der er derudover gode samarbejdsrelationer til kommunernes tilbud.

Samarbejde, uddannelse, forskning og et godt arbejdsmiljø er noget vi vægter højt.

Ansøgningsfrist: 20.06.2021

Ansættelsessamtaler: 22.06.2021

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mikkel Rasmussen på mrr@rsyd.dk eller på telefon 5148 7551.