Speciallæge med speciale i endokrinologi søges til Sydvestjysk Sygehus Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling Endokrinologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 02/11/2020 Sydvestjysk Sygehus

Ved Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling,  Sydvestjysk Sygehus (SVS), er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge med speciale i endokrinologi, afhængig af kompetencer, ledig til besættelse 1.2.21 eller efter aftale.

Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling, SVS, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere.

Klinikken består i Esbjerg af et sengeafsnit på aktuelt 3 senge og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud inklusiv diabetes ambulatorium. (12 sygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea ambulatorium (UL-skanner), osteoporose ambulatorium (DEXA skanner). I Grindsted er der diabetesambulatorium hver 14.dag.
I afdelingen forefindes et aktivt forskningsamb. (4 ph.d. stud, 2 post doc, 2 sygepl.). Der er ansat én professor og 2 kliniske lektorer. Afdelingen er Stenopartner og deltager i flere projekter i forbindelse partneraftalen og samarbejder tæt med Steno Diabetes Center Odense og øvrige Stenopartnere i regionen.

Regionalt er der forsknings og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på Odense Universitetshospital.  
Lokalt er der tæt samarbejde med de øvrige medicinske sektioner samt nuklearmedicinsk afdeling, radiologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, ØNH  afdeling,  patologisk institut og obstetrisk afdeling.

Til klinikken er tilknyttet 4 speciallæger i endokrinologi, 2 hoveduddannelsesstillinger og 2-4 øvrige uddannelsesstillinger.

Den der ansættes i stillingen skal være speciallæge i endokrinologi.

Til stillingen vil blive knyttet et fagligt ledelsesansvar for et eller flere subspecialer afhængig af interesser.

Der forventes gode evner til faglig udvikling herunder kvalitetssikring og forskning.

Til stillingen hører en vagtforpligtigelse i form af deltagelse i speciallæge bagvagt.

Det er muligt at få stillingen til at omfatte forskningsopgaver efter aftale.

Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, nefrologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk speciallægevagt. Herudover er der kardiologisk bag- og speciallægevagt samt overlægeberedskabsvagt i nefrologi. Hovedarbejdsstedet vil være i Esbjerg men den der ansættes i stillingen må være rede til at påtage sig enkelte dagsfunktioner i ambulatoriet på Grindsted matriklen. Dette aftales med den specialeansvarlige overlæge.

Vagtforhold
Speciallægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk  speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i døgnvagt i weekends – p.t. 15 læger i vagtlaget). Ved vakancer i sygehusets medicinske bagvagtslag kan afdelingslægerne i en periode og efter nærmere aftale skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt

Forskning og lægeuddannelse på Sydvestjysk Sygehus
Forskningen spiller en vigtig rolle på Sydvestjysk Sygehus.

Forskningsområdet på Sydvestjysk Sygehus er samlet i Institut for Regional Sundhedsforskning-Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og er tilknyttet SDU via Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS).

Sydvestjysk Sygehus deltager i undervisning af medicinstuderende fra Syddansk Universitet.

Fra 2022 starter kandidatuddannelse for medicinstuderende på Sydvestjysk Sygehus.

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til evt. partner. Se http://www.nyiesbjerg.dk/da-dk/om-tilflytterservice

Yderligere oplysninger, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge, ph.d. Per Heden Andersen, e-mail: pha@rsyd.dk eller konstitueret ledende overlæge, Medicinsk afdeling Majbritt Grønborg Knudsen, mail: Majbritt.Gronborg.Knudsen@rsyd.dk.

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation.

Ansøgningen bedes udformet således at ansøger forholder sig til de 7 lægekompetencer.
Ansøgningen skal være sygehuset i hænde senest den 2.11.20.