Speciallæge med erfaring i modtagelse af akutte patienter, og med lyst til at køre på vores mobile akutmodtagelse, søges til akutmedicin, modtagelsen, Esbjerg Fælles AkutModtagelse FAM

Ansøgningsfrist: 09/06/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Akutmedicin er det yngste speciale i Danmark.

Første danske akutlæge startede sin hoveduddannelse i 2017. Specialet er i en rivende udvikling, ikke mindst på FAM, Esbjerg Sygehus, hvor vi er i gang med at etablere et helt nyt akutkoncept.

Vi vil være ”Danmarks akutmedicinske akademi”. Vi har brug for en speciallæge, der vil lægge tid og energi i denne opgave.

Som noget nyt har vi etableret en mobil akutmodtagelse, som har kørt siden september 2023. Som tværfagligt team, og i samarbejde med kommuner modtager vi akutte patienter i eget hjem og beholder det lægefaglige anssvar i indtil 72 timer

Du skal have lyst til at engagere dig både i den inhospitale modtagelse af akutte patienter, og i udviklingen af den Mobile Akutmodtagelse.

Akutmodtagelsen Esbjerg Sygehus, Syddansk Universitetshospital, skal være stedet man som uddannelseslæge, eller kommende specialist i akutmedicin søger hen, hvis man vil uddannes til den rene vare inden for specialet.

Vi vil dyrke- og udvikle specialet akutmedicin, både til gavn for de akutte patienter, men også til gavn for alle de specialister (og deres patienter) der fra andre specialer skal frigøres til den elektive opgave m.m. Vi skal være stedet, hvor man fra hele sygehuset kommer og erhverver sig akutte kompetencer

Vi kan lede alle 112 akutkald, og assisterer præhospitalet i udvælgelse af patienter, der skal tilbydes andet forløb end indlæggelse.

Vi ser os selv som en del af en strategi, der skal sikre bære- og levedygtigheden af det danske sundhedsvæsen. Vi skal reducere liggetider, og sikre at patienter, der ikke har gavn af hospitalsophold, hurtigt og effektivt afsluttes til mere passende forløb.

Det betyder, at du skal kunne en masse om – alt!

Du er, eller du bliver fortrolig med procedurer som ultralyd, reponering af diverse frakturer, undersøgelse af akut abdomen, drænanlæggelse og meget, meget andet.

Kompetenceniveauet for læger ansat i akutmedicinsk FAM er introduktionslæge, HU eller speciallæge, og det er de læger du sparrer med til dagligt, men du skal være klar til at vejlede de øvrige specialers KBU læger inden for rammen af dine kompetencer.

FAM Esbjerg Sygehus er en universitetsafdeling, vi har vores fast tilknyttede medicinstuderende, som du får en rolle overfor. Har du lyst til at indgå i forskningsprojekter, er det et plus.

Har du drømme om at kunne meget af alt, og i særklasse dyrke dine akutte kompetencer, så er akutmedicin i Esbjerg lige noget for dig. Vi er et fantastisk sted at starte, eller bygge videre på en akutkarriere. Helt særlig er vores mobile akutmodtagelse, der bringer dig gennem hele vores optageområde, og giver dig kendskab til befokningen og oplandet på et helt nyt niveau

Vi tilbyder en vagtstruktur, der tillader et liv ved siden af jobbet – også selv om du bor langt væk.

Er du senior, tilbyder vi vagtfrihed efter klokken 21.

Afhængigt af din anciennitet kan du ansættes som overlæge eller afdelingslæge

Vi søger en kollega som:

  • Har rimelig erfaring med modtagelse, stabilisering, diagnostik og initiel behandling af uafklarede og akutte eller ustabile patienter
  • Har godt kendskab til specialet akutmedicin
  • Finder en spændende og uforudsigelig hverdag interessant
  • Er en god tværfaglig teamspiller
  • Som er empatisk og ordentlig overfor alle patienter
  • Har lyst til selv at lære, og lyst til lære fra sig.
  • Fremstår som en god ambassadør for afdelingen i samarbejdet med de øvrige afdelinger.
  • Har lyst til at arbejde på en afdeling, hvor faglighed, et godt uddannelsesmiljø, compassion og en god tone er en prioritet.

Om stillingen
Du bliver ansat i akutmodtagelsen. Dit daglige arbejde vil primært foregå i hele afdelingen og på vores bil (mobil akutmodtagelse. Forvent ca 10 timer på bilen om ugen i gennemsnit. Der gives administrativ til opgaver der udvikler og støtter klinikken

Den kliniske kerneopgave er at modtage, vurdere, undersøge, diagnosticere og behandle den akutte patient i tæt samarbejde med akutmedicinerne, de øvrige specialernes læger og andre faggrupper vil bidrage til din uddannelse. Enten på hospitalet eller i patientens eget hjem.

Tværfaglighed er en selvfølge.

Om Afdelingen:

Vi er 14 akutmedicinere (fordelt på 10 fuldtidsstillinger, 7 HU læger i akutmedicin og 4-6 introduktionslæger, også i akutmedicin.

Tiltrædelse
Efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for yngre læger eller FAS.
Der indhentes børneattest forud for ansættelse. 

Hør mere
Du kan høre mere om stillingen ved at henvende dig hos Cheflæge Ulf Hørlyk på telefon 22591158 eller mail ulf.grue.horlyk@rsyd.dk eller Chefsygeplejerske Peter Hansen Jakobsen tlf. 24876221, eller mail peter.hansen.jakobsen@rsyd.dk

Ansøgningen
Du kan sende din ansøgning med relevante bilag ved at bruge linket nedenfor.

Vi glæder os til at få din ansøgning.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest søndag den 9/6 2025

Ansættelsessamtaler afholdes forventeligt i uge 24.

Se mere om Esbjerg Sygehus, Syddansk universitetshospital på  www.sydvestjysksygehus.dk   

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se mere her