Speciallæge, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers Speciallæge ved Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Randers

En stilling som speciallæge, ved Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Randers, ønskes besat pr. 1.oktober 2018 eller snarest derefter.

Efter kvalifikationer og anciennitet indplaceres du som overlæge eller afdelingslæge.

Vi søger en speciallæge, der kan indgå i vores alment gynækologiske team – gerne med interesse og kompetencer indenfor udredning og behandling af blødningsforstyrrelser.  Vi ønsker en speciallæge, der med engagement vil bidrage til afdelingens fremtidige udvikling, både fagligt og organisatorisk, gerne indenfor ultralydskanning og hysteroskopi.

En speciallæge på vores afdeling har størstedelen af dagtiden i et eller flere subspecialer; men en afdeling af vores størrelse kan ikke gennemføre en fuldstændig subspecialisering – det vil derfor være en fordel hvis du er bredt uddannet.
Et supplerende subspeciale kunne med fordel være udredning og behandling af infertilitet.

Vi lægger stor vægt på en god tone og et godt samarbejde – både tværfagligt og inter kollegialt. Vi synes det er vigtigt at opdatere hinanden både fagligt og organisatorisk, det sker blandt andet på ugentlige lægemøder.

Som speciallæge på vores afdeling vil du indgå i mange forskellige arbejdsfællesskaber, både i vores egen afdeling, i klyngesamarbejdet med Afd for Børn og Unge, på hospitalsniveau – for eksempel med akut afdelingen – og i Region Midtjylland.
Vi prioriterer at deltage i dette arbejde.

Vi markerer os forskningsmæssigt, og forventer at du bidrager til dette.

Vi vægter uddannelse højt,  og forventer at du betragter supervision af yngre kolleger som en naturlig del af det daglige arbejde.

Afdelingens specialer omfatter i gynækologi: urogynækologi, fertilitetsklinik, meno-metroragiambulatorium, dysplasiambulatorium, vulvaklinik (regionsfunktion), almen gynækologi og ambulant kirurgi (minihysteroskopi og konisatio)

Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler RH Randers betjener den nordøstlige del af Region Midt med et befolkningsgrundlag på ca. 220.000. Afdelingen har et fælles gynækologisk-svangre/barsel afsnit med 10 senge samt et familieafsnit med 9 senge. Vi har 2250 fødsler årligt, 3800 indlæggelser, 4600 operationer hvoraf en væsentlig del foretages i dagkirurgisk regi, vi har 34.000 ambulante besøg heraf nogle i et ugentligt ambulatorium i Grenå Sundhedshus. 

Afdelingen har et tæt samarbejde med AUH, Skejby idet vi varetager ca. 175 elektive sectioer samt har funktion indenfor provokeret abort, sterilisation og dysplasi for patienter fra AUH’s optageområde.

Afdelingens normering består af en ledende overlæge, 12 speciallæger, 3 læger i H-stilling, 2 læger i I-stilling samt 5 AP læger.

Speciallægen skal indgå i bagvagtsfunktionen, der er en 10-skiftet tilstedeværelsesvagt.

Afdelingen indgår sammen med Afd for Børn og Unge i en klyngeafdeling.
Afdelingens budgetansvar har den ledende overlæge, chefjordemoderen og oversygeplejersken i fællesskab med den ledende overlæge fra Afd for Børn og Unge, men lægefagligt refererer speciallægen til den ledende overlæge indenfor eget speciale.
Ansøger er meget velkommen til at besøge afdelingen eller få mere information.
Kontakt da venligst ledende overlæge Eva Kleberg Andersen på telefon: 78 42 11 01 eller: 25679895 eller via mail: Eva.K.Andersen@rm.dk
Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer bedes udfyldt https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/ ligesom CV med oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
Ansøgningen sendes til Regionshospitalet Randers via nedenstående link ”Søg job”. og skal være modtaget senest onsdag den 22. august kl. 12. 00.
Samtaler afvikles i uge 35.
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale