Speciallæge i voksenpsykiatri søges til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse Ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, ADA, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, er en fuldtidsstilling som speciallæge ledig til besættelse pr. 01.03.2019 eller snarest muligt.

Dette job er udløbet

Om klinikken
Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, består af 3 specialiserede enheder under fælles ledelse, Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Enhed for Sexologiske lidelser.

Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant psykiatrisk behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser på både Hovedfunktions- og Regionsfunktions niveau. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har aktuelt ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder tæt sammen som et team bygget op om en struktur med ugentlige behandlingskonferencer og supervision. Enhedens behandlingstilbud består af psykoterapi i gruppe, og/eller individuel terapi, psykoedukation og evt. medikamentel behandling. Der arbejdes primært ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme

Enhed for Selvmordsforebyggelse tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter i alle aldersgrupper, både børn og voksne, uden kendt psykiatrisk lidelse, men med selvmordsproblematik. Enheden består af 6 psykologer og 2 sekretærer, som arbejder som et team i samarbejde med psykiater og daglig ledelse. Behandlingen består af psykoterapi, primært individuelt, typisk i forløb af 6-8 sessioner. Ofte er der tale om ”shared care” samarbejde med egen læge.

Enhed for Sexologiske lidelser tilbyder specialiseret ambulant udredning, rådgivning og behandling til patienter med almene sexologiske problemstillinger såvel som patienter med seksuelle afvigelser og kønsidentitetsproblemer. Enheden består aktuelt af 2 psykologer samt Speciallæge konsulent ansat  6 timer pr uge.

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse er en del af Afdeling for Depression og Angst, der desuden omfatter sengeafsnit, Klinik for Depression og Mani samt Klinik for PTSD og Angstlidelser. Klinikken varetager dertil løbende undervisnings- og supervisionsopgaver og i samarbejde med Aarhus Universitet er der etableret forskningsprojekter.
 
Vi ønsker en speciallæge i voksenpsykiatri med

 • klinisk erfaring med individuel psykoterapi og gruppeterapi med enhedens målgrupper
 • teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykodynamisk/psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til klinikkens målgrupper
 • erfaring med diagnostisering af enhedens målgrupper
 • evne til at arbejde selvstændigt
 • evne til at arbejde tværfagligt
 • fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • mulighed for specialisering i individuel og gruppeterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser
 • mulighed for specialisering i findiagnostik og differentialdiagnostik i forhold til personlighedsforstyrrelser
 • mulighed for forskning
 • fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • et dynamisk og tværfagligt miljø
 • gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne

Det primære arbejdsområde vil bestå i psykoterapeutisk og medikamentel vurdering samt behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse, herudover indgå i vagten på lige fod med hospitalets øvrige læger. Lægen forventes også at deltage i enhedens undervisnings- og supervisionsopgaver, konsulentopgaver samt bidrage til den fortsatte udvikling af enhedens behandlingsmetoder og – programmer.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til den gældende overenskomst på området.
 
Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til Klinikkens ledelse overlæge Charlotte Freund eller psykolog Rikke Bøye telefon 78 47 21 70.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region MidtjyllandSkema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer skal udfyldes og sendes vedlagt CV til overlæge Charlotte Freund, ADA, AUH psykiatrien, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Indgang K, eller via mail: charlotte.freund@ps.rm.dk

Ansøgningsfrist
14.01.2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale